Ruotsi

Koealue 4.10 (6B) ja 8.10 (6A)

  • kpl 1 Hejsan! s. 9 (kappaleen sanasto pedanetissä)
  • Tervehdykset (kirjan takakansi)
  • kuukaudet, vuodenajat ja viikonpäivät (s. 12-13 kirjassa sekä pedassa)
  • numerot (pedassa ja vihkossa muistiinpanot)
  • persoonapronominit (kirjassa s. 96 otsikko Persoonapronominit, pedassa ja vihkossa muistiinpanot)
  • kysymyssanat ja kysymyslauseen sanajärjestys (kirjassa s. 95, pedassa ja vihkossa muistiinpanot)

tietoa 6. lk ruotsin opiskelusta yleisesti, lv2021-2022

6. lk ruotsin oppimateriaalina on Megafon 1 -tekstikirja (ei ollenkaan tehtäväkirjaa).


Peda.net-sivuille tulee kaikki tärkeä materiaali tekstikirjan lisäksi (linkit, kielioppimuistiinpanot, sanalistat, harjoitukset) ja eri osiot löytyy kätevästi alaotsikkojen kautta.

6. lk sisällöt:

- omasta itsestä kertominen (nimi, ikä, asuinpaikka, perhe)
- omasta elämästä ja mielenkiinnonkohteista kertominen (harrastukset, ruoka, vaatteet, koulu)
- kielen alkeet (numerot, persoonapronominit, lauseenmuodostus)
- yleisimmät rakenteet (substantiivin taivutus, sanajärjestys, omistaminen, preesens)

6. lk tavoitteet:
- oppia ruotsin kielen tyypilliset äänteet
- oppia ruotsin kielen yleisiä erikoispiirteitä (verrattuna muihin kieliin)
- oppia kertomaan omasta elämästä ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti
- vahvistaa ja opetella uusia itselle sopivia kielenoppimiskeinoja
- oppia perussanastoa ja perusrakenteita (ks. yllä)
- saada itsevarmuutta kielen käyttämiseen
- innostua oppimaan uutta kieltä ja saada onnistumisen kokemuksia

6. lk arviointi:
- jatkuva tuntityöskentelyn arviointi (läksyjen ja tuntitehtävien tekeminen, osalistuminen, aktiivisuus)
- sanakokeet, testit, kokeet
- oppilaan tuottama Book Creator - sisältö

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä