Lukuvuosisuunnitelma 2018-2019

Yhteystiedot

koulunjohtaja Olavi Ulmonen 050 4309968

varajohtaja Katja Ahti 03 41415425

opettajisto puhelin 03 41415426

terveydenhoitaja Katja Suvanto 0456576300

koulupsykologi Mona Pääjärvi 0505824435

koulukuraattori Susanna Pihlajamäki 0405172788

Opetustunnit

 • Kaikki yleisopetuksen opettajat ovat kelpoisia
 • Opetustunnit: 230h
 • Erityistehtävät: musiikkiesitysten hoito 1h, ATK 1h ja AV-välineet 0,5h
 • S2 opetus: 2h
 • Yleisopetuksen tunnit 232,5h
 • Yleisopetuksen koulunkäynninohjaajat: Paula Lampinen 3A lk 20h, Marja Tuki 3B lk 23h, Neea Busk 1A ja 4A lk 20h
 • 1-2 luokan iltapäiväkerhon ohjaajat Paula Lampinen 10h ja Neea Busk 10h
 • 1lk:n aamupäiväkerho Paula Lampinen 8h ja Neea Busk 7h

Opettajat ja oppilaat tilastoina

luokka

opettaja

tunnit

tyttöjä

poikia

Oppilaita yht.

1A

Marita Antila

24

11

7

18

1B

Anu Kurttila

26

11

8

19

2A

Satu Salko

24

9

11

20

3A

Anne Kähkönen

25

10

11

21

3B

Katja Ahti

25

10

11

21

4A

Pilvi Seipäjärvi

25

14

9

23

5A

Petri Saari

25

12

14

26

6A

Atte Lähdekorpi

25

8

18

26

Ruotsi

Anne-Mari Heino

3

     

Englanti

Tiina Peltonen

21

     

Erityisopetus

Olavi Ulmonen

16 + 2h S2 opetus

     

Käsityö

Ella Äijälä

4

     

Lukuvuoden 2018-2019 työajat

 • Lukuvuonna 2018-2019 koulu alkoi 13.8.2018 ja päättyy 1.6.2019.
 • Syysloma vk 42, 15.10.-21.10.2018
 • Itsenäisyyspäivä, vapaapäivä 6.12.2018
 • Joululoma 22.12.2018-7.1.2019
 • Talviloma vko 9, 25.2.-3.3.2019
 • Pääsiäisloma 19.4.-22.4.2019
 • Vappu, vapaapäivä 1.5.2019
 • Helatorstai, vapaapäivä 30.5.2019

Lukuvuoden toimintakalenteri

 • Elokuu
 • 13.8.2018 lukuvuosi alkaa
 • 17.8.2018 retki syyskirkkoon
 • 29.8.-31.8.2018 Mykkäelokuvafestivaalit
 • Syyskuu
 • 6.9.2018 vanhempainilta
 • 21.9.2018 koulukuvaus
 • Lokakuu
 • Syysloma viikko 42
 • Marraskuu
 • Joulukuu
 • Joulujuhla Forssan teatterissa 17.12.2018 oppilaat esiintyvät
 • Syyslukukausi päättyy 22.12.2018
 • Tammikuu
 • 7.1.2019 kevätlukukausi alkaa
 • 16.1.2019 Ice Skating-tour jäähallissa
 • Helmikuu
 • Ystävänpäivä 14.2.2019
 • Talviliikuntapäivä 21.2.2019
 • 25.2-3.3.2019 talviloma
 • Maaliskuu
 • 19.3.2019 Minna Cantin päivä; Tasa-arvokyselyn tulosten julkaiseminen
 • Huhtikuu
 • Toukokuu
 • 29.5.2019 kevätjuhla
 • Kesäkuu
 • 1.6.2019 lukuvuosi päättyy, todistusten jako

Johtaminen

Heikan koulun koulunjohtaja on Olavi Ulmonen. Koulun varajohtaja on Katja Ahti.
Heikan koulussa johtajuus on yhteen hiileen puhaltamista. Kaikilla kasvattajilla on samat tavoitteet. Oppilas on oppimisen keskiössä. Aikuisten kannustava suhtautuminen oppilaisiin ja häntä koskeviin asioihin edesauttaa oppilasta tekemään omia valintoja ja ratkaisuja. Kouluyhteisössä on yksi johtaja, jonka tehtävä on huolehtia kokonaisuuden toimivuudesta. Luokanopettajan ja aineenopettajan tehtävänä on toimia esimerkkinä oppilaille. Jaettu johtajuus antaa oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Tasa-arvoa edistetään toimimalla hyvänä esimerkkinä koulupäivän aikana.

Toimintamalli

 
 • Jokainen meistä on tärkeä.
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat työmme lähtökohtia. 
 • Yhdessä teemme, toimimme ja autamme toisiamme.
 • Luomme ja ylläpidämme yhteishenkeä koko koulun yhteisen toiminnan myötä.
 • Kunnioitamme toistemme työtä ja annamme työrauhan.
 • Olemme kohteliaita toisillemme.
 • Huomaamme hyvän ympärillämme. 
 • Huolehdimme omasta, yhteisestä ja toisten omaisuudesta. 
 • Arvioimme toimintamme vaikutuksia suhteessa muihin.
 • Virheitä sattuu, mutta niistä voimme oppia.


Arviointi

Arviointi on arvon antamista. OPS 2014 perusteissa koulun toimintakulttuuriin sisältyy käsitys oppimisesta, laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja ilmiöpohjaiset oppimiskokonaisuudet. Oppiaineet yhdessä läpäisevät tämän kokonaisuuden. Oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt, tietojen ja taitojen arviointi yhdessä oppilaan, huoltajien ja opettajan kanssa muodostaa kokonaisuuden, jonka keskiössä on oppilas aktiivisena toimijana.
Oppiminen, opettaminen ja arviointi muodostavat yhdessä kiinteän kokonaisuuden.
Oppimista dokumentoidaan eri menetelmin.

Laaja-alainen erityisopetus

Heikan koulussa laaja-alaista erityisopetusta annetaan 16h viikossa. Jokaiselle luokalle on merkitty lukujärjestykseen 2h, jolloin erityisopettaja toimii luokassa samanaikaisopettajana tai pienemmän oppilasryhmän kanssa erityisopettajan luokassa. Laaja-alaisena erityisopettajana toimii kelpoisuuden omaava erityisopettaja Olavi Ulmonen. Erityisopettajan tehtävänä on yhteistyössä luokanopettajan/aineopettajan kanssa auttaa ja tukea niitä oppilaita, joilla on lieviä oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Näitä vaikeuksia voi ilmetä lukemisen, kirjoittamisen, laskemisen tai muun oppiaineen opiskelun yhteydessä. Puheopetusta annetaan alkuopetuksen luokilla. Laaja-alainen erityisopetus toimii kaikilla tuen asteilla; yleisessä, tehostetussa sekä erityisessä tuessa.

Oppilaskunta

Heikan koulussa toimii oppilaskunta, jolla on kaksi ohjaavaa opettajaa. Jokaisesta luokasta oppilaat ovat äänestäneet kaksi oppilaskunnan edustajaa, jotka osallistuvat kokouksiin noin kerran kuukaudessa. Kokouksissa käsitellään koko koulun toimintaan ja kouluviihtyvyyteen liittyviä asioita. Oppilaskunnan toiminta pyrkii edistämään oppilaiden osallistamista sekä yhteistyötaitoja. Oppilaskunnan edustajat voivat kokoontua varsinaisten kokousten välillä pienemmissä ryhmissä toteuttaakseen kokouksessa suunniteltuja projekteja.

Yhteiset hetket

Kalenterivuoteen liittyviä tapahtumia huomioidaan koulun yhteisessä toiminnassa.
Kahdesti viikossa pidetään yhteinen päivänavaus aulassa, salissa, ulkona tai luokissa.
Välitunnit ovat valvottuja hetkiä, jolloin pihalla on vähintään yksi opettaja sekä 1-3 koulunkäynninohjaajaa. Pihalla on erilaisia liikunta-aktiviteetteja ja oppilaita kannustetaan liikkumaan välituntisin. Koulun 5-6 -luokkalaisia koulutetaan toimimaan välkkäreinä, jotka ohjaajat välituntileikkejä.
Kuudennen luokan oppilaat toimivat kummeina ensimmäisen luokan oppilaille.

Lukuvuoden 2018-2019 painopistealueet ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Lukuvuoden 2018-2019 monialaisena oppimiskokonaisuutena Heikan koulussa perehdytään kierrättämiseen ja jätteen synnyn vähentämiseen. Koulun 4.-5. -luokkalaiset toimivat projektin vastuuluokkina huolehtien sen etenemisestä lukuvuoden aikana. Oppilaskunnan hallitus suorittaa projektiin liittyvän alkukartoituksen yhdessä oppilaskuntaa ohjaavien opettajien kanssa. Yhteistyötä tehdään Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa, josta mm. saapuu ympäristöneuvoja pitämään toiminnallisia oppitunteja kaikille luokka-asteille. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat omissa kotiluokissaan luokassa syntyvän jätteen kierrätystavat ja he tuottavat projektiin liittyvää materiaalia koulun Peda.net-sivustolle koko oppimiskokonaisuuden ajan. Tätä työtä tehdään yli oppiaine- ja luokkarajojen. Kierrätys ja jätteen synnyn minimoiminen juurrutetaan osaksi pysyvää toimintakulttuuria Heikan koulussa.


Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus:

Tasa-arvotilanteen selvittäminen

Koulussa toteutetaan tasa-arvotilanteen selvittäminen kolmen vuoden välein. Lukuvuoden 2018- 2019 tilanteen selvittämisen muodoksi on valittu kysely. Opettaja avaa kyselyyn liittyvät käsitteet ennen sen tekemistä oppilaille.

1-2 luokkien kysely tehdään opettajan johdolla niin, että opettaja esittää kysymykset ja oppilaat luokkana tai ryhminä vastaavat niihin suullisesti. Opettaja kirjaa vastaukset tai mielipiteet.1-2 luokkien opettajat tutkivat oppilaiden vastaukset tiimissä ja valitsevat kolme kehityskohdetta esille nousseista epäkohdista.

3-6 luokkien sähköiset vastaukset tulkitaan tasa-arvotiimissä ja arvioidaan esille nousevat kehityskohteet. Tulokset esitellään henkilökunnalle ja päätetään, mitkä kohdat vaativat toimenpiteitä.

Forssan kaupungin esi- ja perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 löytyy linkistä: https://peda.net/forssa/ops2016


Forssan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan Heikan koulussa läpi lukuvuoden tarjoamalla oppilaille monipuolisia mahdollisuuksia toteuttaa ja olla osana forssalaista lastenkulttuuria. Kulttuurikasvatussuunnitelman linkki: https://peda.net/forssa/ops2016/fkl/fk:file/download/93fbea15a698b1fa3eccb095d98d6d1bfe155319/Forssan%20Kulttuurikasvatussu.pdf

Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet

Lukuvuoden 2018-2019 laaja-alaiseksi osaamiskokonaisuudeksi on valittu L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. https://peda.net/forssa/ops2016/ol/l3ptjtl2/telaol/ovjvl

Osaamiskokonaisuuteen liittyviä taitoja harjoitellaan etenkin lukuvuoden painopisteiksi valittujen teemojen avulla (kierrätys ja jätteen synnyn vähentämien, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö sekä kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen). Toiminnassa korostetaan oppilaiden osallisuutta ja oman toiminnan vaikutusta yhteisiin asioihin.

Monimateriaalikäsityöt

Käsityöt ja käsillä tekeminen, omista työvälineistä ja -tiloista huolehtiminen ovat tärkeä osa arjen taitoja. Opetussuunnitelman mukaisesti käsitöihin kuuluu myös se, että oppilas suunnittelee ja arvioi omaa työtään ja työskentelyään sekä dokumentoi omia työvaiheitaan.
 
Käsitöissä käytetään useita eri tekniikoita ja materiaaleja. Ryhmiä jaetaan tekstiili- ja teknisen työn luokkiin turvallisuussyistä, mutta oppilailla on mahdollisuus vaihtaa joustavasti työtilaa työvaiheen tarpeiden mukaan, kuitenkin ryhmäkoko huomioiden. Oppilas voi omilla valinnoillaan vaikuttaa työmenetelmiinsä ja painottaa käsitöitä omille vahvuusalueilleen.

Oppilashuolto

Terveydenhuolto
Terveydenhoitaja Katja Suvanto on Heikan koululla tiistaisin. Terveydenhoitajan tavoittaa Wilman kautta parhaiten. GSM 045 6576300 ja s-posti katja.suvanto@fshky.fi.

Oppilashuoltoryhmä
Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu sovitusti säännöllisesti. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulunjohtaja Olavi Ulmonen, terveydenhoitaja Katja Suvanto, koulukuraattori Susanna Pihlajamäki sekä tarvittaessa asiantuntijoina esim. koulupsykologi tai koululääkäri.

Koulukuraattori
Koulukuraattori pyrkii yhdessä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa edistämään kouluyhteisön hyvinvointia. Koulukuraattorin työ on yksilö- ja perhetyötä sekä konsultaatiotyötä. Kuraattori työskentelee yhteistyössä eri tahojen kanssa, ja ohjaa sopivien tukitoimien piiriin.

Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä kun lapsella tai nuorella on sosiaalisia pulmia ihmissuhteissa, tunne-elämän vaikeuksia tai käyttäytymisongelmia. Myös elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta. Kiusaaminen, poissaolot ja kaverisuhteet ovat myös aiheita, joissa kuraattori on tukena ja auttamassa koulunkäynnin onnistumiseksi. Koulukuraattorin palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Koulukuraattori Susanna Pihlajamäki on tavoitettavissa Heikan koululla torstaisin puh. 040 517 2788.

Koulupsylogi
Koulupsykologi työskentelee yhteistyössä opettajien, koulun muun henkilöstön, oppilaiden ja vanhempien kanssa. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esim. oppimiseen, toverisuhteisiin, kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä.
Koulupsykologin erityisalaa ovat koulunkäynnin aloittamiseen, oppimisvaikeuksiin ja erityisluokkasiirtoihin liittyvät psykologiset tutkimukset. Hän on myös mielenterveystyön asiantuntija. Koulupsykologin palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Koulupsykologina toimii Mona Pääjärvi, puh. 050 5824435, mona.paajarvi@fshky.fi.

Hammashoito
Peruskoululaisten hammashoito hoidetaan Forssan seudun terveydenhuollon ky:n hammashoidon toimesta oppilaan kotikunnassa. Hammashoitoon liittyviä asioista voi tiedustella kotikunnan hammashoitolasta, p. 03 41911.

Vakuutukset
Kaupunki ylläpitää tapaturmavakuutusta, joka korvaa koulussa ja koulumatkoilla sattuneiden tapaturmien hoitokulut. Mikäli vanhemmat vievät lapsen koulumatkalla sattuneen tapaturman vuoksi hoitoon terveyskeskukseen tai sairaalan poliklinikalle, on asiasta ilmoitettava koulunjohtajalle, joka tekee asiasta ilmoituksen vakuutusyhtiöön.

Salassapito
Kaupungin palveluksessa oleva henkilökunta sekä luottamushenkilöt eivät saa luvattomasti ilmaista sivullisille sitä, mitä ovat tehtäviään hoitaessaan saaneet tietää oppilaan/perheen henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Oppilaan koulunkäynnin asianmukaisen järjestämisen edellyttämiä välttämättömiä tietoja salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan estä antamasta.

Liikkuva koulu

Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on tuoda lisää liikettä koulupäivään ja kaikille oppitunneille. Heikan koulu on ollut mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -ohjelmassa syksystä 2015 lähtien.

Heikalla oppimistilanteita luodaan siten, että lasten luontainen tarve liikkua tulee huomioiduksi.
Koulupäivää rakennetaan toiminnalliseksi ja otetaan oppilaat mahdollisuuksien mukaan osaksi aktiivisen oppimisen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Liikkumisella pyritään vahvistamaan ajattelu- ja muistitoimintoja, lisäämään keskittymiskykyä ja tukemaan kouluviihtyvyyttä. Liikkuminen tarjoaa mahdollisuuksia useiden aistien käyttöön ja osallistaa oppilaita omissa oppimisprosesseissaan.

Heikan koululla järjestetään koko koulun yhteisiä liikuntahetkiä erilaisten tempausten tai päivänavausten myötä. Oppilaat ovat ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa koulun pihamaalauksia ja seikkailurataa, jotka ovat aktiivisessa käytössä. Koulun 5.-6.- -luokan oppilaita on koulutettu toimimaan Välkkäriohjaajina nuoremmille oppilaille.

Lisää Liikkuva koulu -ohjelmasta voi lukea osoitteesta http://www.liikkuvakoulu.fi/liikkuva-koulu

KiVa-koulu

KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi
KiVa-lyhenne muodostuu sanoista
kiusaamisen vastainen tai
kiusaamista vastustava 

KiVa Koulun on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia
KiVa Koulu on erityisesti suomalaiseen kouluympäristöön soveltuva koko koulun toimintatapaohjelma, jossa kiusaamisen vähentämisessä ja ennaltaehkäisemisessä korostetaan jokaisen oppilaan vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista

Koulussamme toimii kolmen opettajan muodostama työryhmä, KiVa-tiimi. Tiimiä vetää luokanopettaja Anu Kurttila ja siihen kuuluu myös erityisopettaja Olavi Ulmonen ja luokanopettaja Marita Antila. Kaikki tiimin jäsenet ovat saaneet koulutuksen tehtävään. Tiimi selvittää yhteistyössä luokanopettajan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. www.kivakoulu.fi

KEKO - kerhot koulussa

Koulussamme toimii tänä lukuvuonna erilaisia kerhoja.
Kerhojen suunnittelussa kuunnellaan oppilaiden toiveita.
Suosittuja kerhoja ovat esim., näytelmäkerho, liikunta-, musiikki- ja käsityökerhot.

Heikan koulun vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta on vanhemmille mahdollisuus tulla toimimaan oppilaiden hyväksi ja osaltaan luomaan viihtyisää koulua.
Heikan koulun vanhempaintoimikunta on toiminut monta vuotta vapaaehtoisin voimin rekisteröimättömänä yhdistyksenä.
Lukuvuonna 2018-2019 oppilaiden huoltajia pyydetään liittymään mukaan vanhempaintoimikuntaa varten luodulle Facebook-sivustolle.
Sivusto toimii tiedotus-, keskustelu- ja suunnittelukanavana vanhempaintoimikunnan toiminnalle. Lisäksi vanhempaintoimikunta kokoontuu koululla tarvittaessa.

Vanhempaintoimikunta järjestää varainhankintaa sekä yhteistä toimintaa oppilaiden ja vanhempien iloksi.
Viime vuosina vanhempaintoimikunta on mm.
kustantanut koko koululle elokuvanäytöksen Biokaaressa
valinnut koulukuvauksen tekevän yrityksen
järjestänyt myyjäisiä
kustantanut oppilaille nokkahuilut
ostanut liikunta- ja välituntivälineitä
järjestänyt kahvitusta, makkaranpaistoa ym. tarjoilua koulun tapahtumissa
kustantanut teatteriesityksiä, taikureita ja musiikkiesityksiä

Vanhempaintoimikunta toteuttaa näitä toimia edelleen sopivina ajankohtina innon ja rahavarojen mukaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä