Kurssien oppikirjat ja teemat

SUOMI 1 - SUOMI 10

Oppikirjana kirjasarja SUOMEN MESTARI.

Kirjan voi ostaa kirjakaupasta, esim. Suomalainen kirjakauppa Iso-Kristiinassa. Kirjan voi myös lainata kirjastosta.

Intensiivisillä kursseilla (Suomea intensiivisesti, Suomea intensiivisesti (hidas), Suomea edistyneille) oppikirja sovitaan kurssin alussa ryhmän kanssa.


SUOMI 1
, Suomen mestari 1, kpl 1-4 

 • aakkoset, numerot, tervehdykset, värit, millainen, (adjektiiveja), henkilötiedot, perhe (sekä muuta jokapäiväistä sanastoa: vaatteita, kehonosia, sairauksia)
 • verbitaivutus (tyyppi 1), negatiivinen verbi, -ko-kysymys, genetiivi (omistaja), minä olen – minulla on, yksikön partitiivia (Juon kahvia)

SUOMI 2, Suomen mestari 1, kpl 4-7

 • päiväohjelma, kauppa, koti ja asuminen, kulkuneuvot, matkustaminen, hotelli (sekä muuta jokapäiväistä sanastoa)
 • kello, verbityypit, yksikön partitiivin käyttöä, -t-monikko, imperatiivi (Tule!), nominityyppejä

SUOMI 3, Suomen mestari 1, kpl 8-9, Suomen mestari 2, kpl 1-2

 • suomalaisia juhlia, onnitteluja, mielipide, tien neuvominen, ammatit, työpaikat, ravintolassa, matkailu ja vaatteet, ruumiinosat ja sairaudet
 • monikon partitiivia (Ostan perunoita), postpositioita (edessä, takana…), objektia, keneltä - kenelle, rektioita, nominityyppejä, imperfektiä, Mennään!-rakenne

SUOMI 4, Suomen mestari 2, kpl 2-4

 • terveys ja sairaus, lääkärissä, luonto, vapaa-aika ja harrastukset
 • imperfektin kertaus ja negatiivinen imperfekti, lisää objektia, täytyy-rakenne, joka-pronomini, 3. infinitiivi (-maan/-massa/-masta), transitiivi- ja intransitiiviverbejä (kaataa – kaatua), verbaalisubstantiivi –minen, rektioita, nominityyppejä

SUOMI 5, Suomen mestari 2 kpl 5-8

 • asiointi virastossa, juhlat ja tavat, parisuhde, koulutus ja työ, ostokset ja asiointi
 • perfekti, imperfektin ja perfektin ero, pluskvamperfekti, aikamuotojen käyttö, pronomineja (joku, jokin, ei kukaan, ei mikään), possessiivisuffikseja (minun autoni), nominityyppejä, monikkomuotoja (-i-monikko), komparatiivi ja superlatiivi (nopea, nopeampi, nopein)

SUOMI 6, Suomen mestari 3, kpl 1-4

 • kierrätys, energiansäästö, kulttuuri ja taide, historiaa ja yhteiskuntatietoa, kirje, sähköposti, puhekielen piirteitä
 • konditionaali (-isi-), miten? (adverbi), passiivi (Suomessa puhutaan suomea), tunneverbejä (minua ärsyttää), lisää transitiivi- ja intransitiiviverbejä, imperatiivi (Tulkaa!), passiivin konditionaali (…puhuttaisiin..), nominityyppejä

SUOMI 7, Suomen mestari 3, kpl 5-8

 • perhe-elämä, kulttuurieroja ja stereotypioita, mielipiteen ilmaiseminen, kodintekniikka ja työkalut, urheilu, puhekielen piirteitä
 • translatiivi (opettajaksi), essiivi (opettajana), lisää 3. infinitiivin muotoja, (-malla,-matta,-maton), komparatiivin ja superlatiivin taivutus, rektioita, pronomineja (kumpi, kumpikin, ei kumpikaan), adverbien vertailu (nopeasti, nopeammin, nopeimmin), järjestyslukujen taivutus (kolmannesta kuudenteen), lausetyyppejä

SUOMI 8, Suomen mestari 4, kpl 1-4

 • virallinen asiointi, ehdottaminen, kieltäytyminen, suostuttelu; työn hakeminen (hakemus, cv, haastattelu); tiedotteet, säännöt ja ohjeet; tekniikka, tiede ja keksinnöt; arkkitehtuuri ja muotoilu, esitteet ja tietotekstit
 • partisiipit (opiskeleva, opiskeltava, opiskellut, opiskeltu, opiskelema-), sanojen johtamista, rektioita

SUOMI 9, Suomen mestari 4, kpl 5-8

 • epävarmuus, myötätunto, keskustelun aloitus ja lopetus, fraaseja; uutistekstit, elämänvaiheet, henkilökuva; maantieto, luonto, elinkeinot ja talous, tietotekstit, kaunokirjallisuus; juhlapuhe, jutustelu
 • lauseenvastikkeet (Tiedän sinun opiskelevan / opiskelleen. / Opiskellessasi sinä … / Opiskeltuasi sinä … / Opiskellaksesi sinä… / Opiskellen …), sanojen johtamista, rektioita, harvinaisia sijamuotoja
KIPINÄ SUOMEEN
 • Jatkamme Suomen mestari 4 -kirjaa ja opiskelemme mm. lauseenvastikkeita. Harjoittelemme puhetaitoa ja tuotamme tekstejä erilaisten aineistojen pohjalta. Kertaamme ryhmän toiveiden mukaan sijamuotoja ja adjektiivien vertailua. Opiskelemme lisää pronomineja. Oppikirjana Suomen mestari 4. (Taitotaso B1-B2).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä