Kädentaidot ja kuvataide

Tiesitkö että...

KÄDENTAITO- JA TAIDEAINEIDEN KURSSIT ANTAVAT SINULLE TAIDON OPPIMISEN LISÄKSI MYÖS MM. SEURAAVIA ASIOITA:

- edistävät sosiaalista vuorovaikutusta, yhteisöllisyyden kokemusta, ilmaisutaitoja, muistamista ja asioiden oppimista
- mahdollistavat luovuuden ja ongelmaratkaisukyvyn kehittymistä
- tarjoavat tilaisuuksia erilaisten tunteiden kokemiseen
- tarjoavat esteettisiä kokemuksia

(Marjo Rissanen väitöskirja 29.10.2016 Jyväskylän yliopisto: "Taitamisen tiede - tietämisen taide. Taidon oppimisen arkkitehtuuri")