Kestävä kehitys

EKKO on kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos

Keväällä 2015 EKKOlle myönnettiin kestävän kehityksen sertifikaatti.
Kestävän kehityksen sertifikaatin uudelleenauditoinnit ovat tapahtuneet keväällä 2018 ja 2021. Seuraava uudelleenauditointi tapahtuu keväällä 2024.

Kestävän kehityksen periaatteet ovat mukana kaikessa toiminnassamme; kursseilla, tapahtumissa, yleisöluennoilla ja fyysisessä ympäristössä.

Kestävän kehityksen vastuuhenkilö Tuija Näränen, p. 050 555 5856.

EKKOn kestävän tulevaisuuden toimintakulttuurin kukkanen
(Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit OKKA-säätiö, Erkka Laininen)KESTÄVÄN KEHITYKSEN SERTIFIOINTI

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä perustuu kestävän kehityksen kriteereihin, jotka kannustavat henkilöstöä ja opiskelijoita arvioimaan ja kehittämään yhdessä oppilaitoksen toimintaa.

Kriteerit käsittelevät oppilaitoksen toiminnan ympäristönäkökohtia kuten materiaalien, energian ja veden käyttöä sekä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Lisäksi ne koskettavat sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoja kuten turvallisuus, hyvinvointi, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy, ravinto ja terveys sekä kulttuuriperintö ja monikulttuurisuus.

EKKOn pysyvät kestävän kehityksesen teemat:
1. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus (taloudellinen vastuu)
Tavoitteet: Tehdään hankintoja harkiten ja vältetään turhia hankintoja.

2. Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys (ympäristövastuu)
Tavoitteet: Kierrätetään materiaaleja, tavaroita ja työvälineitä mahdollisimman paljon. Lisäksi kierrätetään jätteet (seka- ja biojäte, pahvit, muovit)

3. Energia ja vesi (ympäristövastuu)
Tavoitteet: Pidetään opiston energian- ja vedenkulutus kohtuullisena. Pyritään vähentämään kopioiden määrää.

4. Henkilöstön ja opiskeijoiden hyvinvointi (sosiaalinen vastuu)
Tavoitteet: Pyritään turvaamaan henkilöstön määrä, rakenne ja hyvinvointi. Tuetaan opettajien ammattitaitoa ja työinnon kehittymistä. Pidetään huolta tarjonnan monipuolisuudesta.

5. Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet (kulttuurinen vastuu)
Tavoitteet: Turvataan kulttuuriperintöä ylläpitävien ja edistävien kurssien tarjonta.

6. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 
Tavoitteet: Tarjotaan kurssisisältöjä maahanmuuttajaopiskelijoille ja edistetään opiskelun edellytyksiä. Palkataan mahdollisuuksien mukaan maahanmuuttajataustaisia opettajia.

Jokaiselle työvuodelle on lisäksi erityisteema. Työvuoden 2023 - 2024 erityisteema on "Maailma ympärillämme".

EKKOssa arvioidaan ja mitataan vuosittain kestävän kehityksen teemojen toteutumista laadullisin ja määrällisin mittarein.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä