Miten valitsen sopivan kurssin?

Opintoneuvonta

Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua sopivan kurssin valinnassa tai haluat jutella kielten opiskelusta EKKOssa.

Vieraat kielet
: Tarmo Mahla, p. 050 555 8466, tarmo.mahla@ekko.fi
Suomen kieli: Sirpa Tereska, p. 044 566 3364, sirpa.tereska@ekko.fi

Voit arvioida omaa kielitaitoasi itsearviointilokerikon avulla.Yleisen kielitutkinnon taitotasokuvaukset

Ylin taso (yleisen kielitutkinnon tasot 5-6)

C2 = mestarin taso
Ymmärrät vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot
sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhut ja kirjoitat erittäin sujuvasti tilanteeseen
sopivalla tyylillä ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin
ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat
harvinaisia.

C1 = taitajan taso
Ymmärrät kaikenlaista normaalitempoista puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen voi
vaatia ponnistelua, jos aihepiiri tai asian käsittely on vierasta. Ymmärrät rakenteellisesti
ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhut ja kirjoitat
selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten
lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia.

Keskitaso (yleisen kielitutkinnon tasot 3 ja 4)

B2 = osaajan taso
Ymmärrät normaalitempoista puhetta yleisistä aihepiireistä, mutta joitakin yksityiskohtia
saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellisuudet tuottavat
kuitenkin vaikeuksia. Ymmärrät vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin
muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviät melko hyvin
erilaisissa sekä virallisissa että epävirallisissa puhetilanteissa. Pystyt kirjoittamaan sekä
yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiasi yhtenäisinä kokonaisuuksina.

B1 = kynnystaso
Ymmärrät pidempää yhtäjaksoista puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja
radio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu ja puhetempo normaali. Ymmärrät tavallisia
jokapäiväisen elämän tekstejä, mutta vaativammat tekstit, joiden aihepiiri on vieras,
saattavat tuottaa vaikeuksia. Selviät tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja
pystyt kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin
kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä.

Perustaso (yleisen kielitutkinnon tasot 1 ja 2)

A2 = selviytymistaso
Ymmärrät selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja
asioita. Ymmärrät helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saat selville pääasiat jokapäiväisen
elämän aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviät rutiininomaisissa yksinkertaista
tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen tai kielen hallinta voi
olla vielä puutteellista. Pystyt kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista.

A1 = alkeistaso
Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät
suoraan omaan elämääsi tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöäsi. Pystyt
ymmärtämään joitakin asioita helppotajuisista ja lyhyistä teksteistä. Selviät kaikkein
yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja
ääntämisessä ja/tai kielen hallinnassa voi olla puutteita. Pystyt kirjoittamaan erittäin
lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä puutteita.

Katso tarkemmat taitotasomäärittelyt: 
Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikko (EU)
Yleisten kielitutkintojen taitotasoasteikko (YKI)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä