Erityisopetus

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen.

Esiopetus
Varhaisen tunnistamisen sekä kasvun ja oppimisen tuen tehtävänä esiopetuksessa on ehkäistä oppimisvaikeuksia sekä ongelmien monimuotoutumista ja syvenemistä. Kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana on kunkin lapsen vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet.

Perusopetus
Erityisopetus rakentuu opettajan ja koulun asiantuntijuudesta sekä oppilaan osallisuudesta ja huoltajien tietoisuudesta ja oman lapsensa tuntemuksesta. Toimiva erityisopetus on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja oppilaan tuen tarpeiden mukaan muuttuvaa. Oppilaalla on oikeus oppimisen ja koulunkäynnin tukeen myös psykososiaalisen tuen perusteella, jolloin hänellä ei välttämättä ole tarvetta oppiaineiden yksilöllistämiseen.

Oppimista voidaan eriyttää myös ylöspäin eli tarjota oppilaalle lisää tekemistä, opittuja taitoja soveltavia tai haasteellisempia tehtäviä. Määrällisesti ja laadullisesti samat kotitehtävät kaikille ei ole tämän päivän tapa opettaa vaan myös kotitehtäviä annettaessa tulee huomioida oppilaiden yksilölliset tavat ja nopeudet omaksua opeteltavia asioita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä