Kansainvälisyys

Kansainvälisyys Alavudella

Kansainvälisyyskasvatus

Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa kansainvälisyyskasvatus kuuluu laaja-alaisiin oppimisen tavoitteisiin. Kansainvälisyyden tavoitteena on luoda kohtaamisia eri kulttuureiden välille. Oppilailla ja henkilökunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan Suomessa tai ulkomailla esimerkiksi Erasmus-hankkeiden kautta. Kansainvälisyyskasvatus kehittää oppilaiden rohkeutta ja kykyä toimia erilaisissa ympäristöissä osana globaalia toimintakulttuuria. Kansainvälisyyden tavoitteena on myös lisätä oppilaiden aktiivisuutta sekä paikallisissa että kansainvälisissä yhteisöissä. Kansainvälisyydessä tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo, rauha, väkivallattomuus, oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys.

Toiminta Alavudella

Kansainvälinen toiminta Alavudella ulottuu jokaiselle kouluasteelle ja uusia ideoita sen edistämiseksi kehitetään. Kansainvälisyys on osa monia oppiaineita. Kielten opetuksessa kansainvälisyys tulee esille luontevasti, mutta lisäksi kansainvälisiä teemoja käsitellään esimerkiksi historiassa, maantiedossa, biologiassa, kotitaloudessa ja kuvaamataidossa. 

Varhaiskasvatuksessa kansainvälisyyttä tuodaan päiväkotien arkeen monin eri tavoin. Laulujen ja leikkien kautta pidetään kielikylpyjä, lisäksi lapset voivat pelata tablet-pelejä englannin kielellä. Lukulumo-ohjelman kautta voidaan lukea ja kuunnella satuja eri kielillä sekä tutustua satujen kautta erilaisiin kulttuureihin. Eri kulttuureista kaupunkiimme muuttaneet oppilaat niin varhaiskasvatuksessa kuin kouluissakin rikastuttavat kulttuuriamme. Kansainvälisyys voi myös olla koulun suunnitteleman teemapäivän tai teematuntien muodossa eri kouluissa. Esimerkiksi Aseman koululla on pidetty esikoululaisille kuvitteellinen maailmanympärysmatka, jossa on hyödynnetty isompien oppilaiden apua. 

Maailmanvaihdon kautta Alavudelle tulee vapaaehtoistyöntekijöitä eri maista. Vapaaehtoistyöntekijät työskentelevät kouluilla avustavina opettajina. Vuodesta 2010 alkaen Alavudella on ollut vapaaehtoistyöntekijöitä ympäri maailmaa. He ovat työskennelleet alavutelaisissa kouluissa auttaen oppilaita arkisessa koulutyössä. Vapaaehtoistyöntekijät ovat myös pitäneet kansainvälisiä kerhoja koulujemme oppilaille. Turvallisessa kouluympäristössä lapset ja nuoret voivat tutustua vapaaehtoistyöntekijään ja kehittää näin kielitaitoa ja suvaitsevaisuutta muita kulttuureita kohtaan. 

Kouluilla on mahdollisuus osallistua EU:n ja Opetushallituksen rahoittamiin kansainvälisyyshankkeisiin. Kirkkomännikön koululla ja Alavuden yläkoululla on paljon kokemusta erilaisista kansainvälisyyshankkeista. Esimerkiksi Alavuden yläkoulu osallistui koordinaattorimaana kaksivuotiseen Erasmus+ -hankkeeseen. Hankkeeseen osallistui koulut Saksasta, Espanjasta, Ranskasta ja Portugalista. 

Kirkkomännikön koulu on osallistunut Comenius-projektiin vuosina 2010-2012. Tämän jälkeen on ollut kaksi Erasmus+ -projektia, joista toisessa Kirkkomännikön koulu on toiminut koordinaattorina. 

Alavuden lukiolla on joka vuosi vaihto-opiskelijoita ja lukiolta lähdetään myös vaihtoon. Lukiolla on omat kansainvälisyysprojektit, joista löytyy ajankohtaista tietoa Alavuden lukion Pedanet-sivuilta.

 

Ideoita ja projektia kansainvälisyyskasvatuksen edistämiseksi Alavudella!

  • Kansainvälisten teemapäivien huomioiminen kouluilla. Esimerkiksi Euroopan kielipäivä 26.9. ja Eurooppa-päivä 9.5.
  • Kansainvälisten juhlapäivien esitteleminen (Halloween esimerkiksi)
  • Kielilähettiläät ja kansainväliset vieraat luokkiin vierailemaan
  • Kansainvälisyyskerho, jossa oppilaat saavat ideoida kansainvälistä toimintaa koko koululle sekä suunnitella tulevia liikkuvuushankkeita
  • Välitunneilla kielikylpykahvila yhteistyössä kielten ja kotitalouden valinnaisryhmien kanssa
  • Oppilaiden, opettajien, koulun hallinnon ja vanhempien osallistaminen kansainväliseen toimintaan esimerkiksi majoitustoimintaan, illanviettoihin, kylävierailuihin, kuljetuksiin ja yhteisiin tapahtumiin osallistumalla 
  • Alavuden kaupungin hallinnon tapaaminen kansainvälisten vieraiden vastaanottamisen yhteydessä
  • Kansainvälisen toiminnan esitteleminen kaupunginvaltuuston ja sivistyslautakunnan tapaamisissa sekä muissa päättävissä elimissä
  • Erasmus-hankkeiden aktiivinen hakeminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä