Saksa

Lukuvuosisuunnitelma 2017 - 2018 4. lk

Syyslukukaudella tutustutaan saksan kieleen ja sen erityispiirteisiin. Opitaan esittelemään itsensä ja kertomaan missä asuu, kyselemään kuulumisia ja toimimaan saksan tunnilla opettajan saksankielisten ohjeiden mukaan. Sanastosta opitaan esim. tervehdykset, lukusanat, kysymyssanat, verbin preesentaivutus, eläimiä, kehonosia.

Kevätlukukaudella puhutaan perheestä ja ystävistä, koulusta ja eri kouluaineista. Sanavarastoa laajennetaan väreihin, adjektiiveihin sekä perusverbeihin. Rakenteista tutustutaan esimerkiksi substantiivin sukuun ja akkusatiivi-sijamuotoon. Syvennetään saksankielisen kulttuurialueen tuntemusta.