Saksa

Lukuvuosisuunnitelma 2017 - 2018 4. lk

Syyslukukaudella tutustutaan saksan kieleen ja sen erityispiirteisiin. Opitaan esittelemään itsensä ja kertomaan missä asuu, kyselemään kuulumisia ja toimimaan saksan tunnilla opettajan saksankielisten ohjeiden mukaan. Sanastosta opitaan esim. tervehdykset, lukusanat, kysymyssanat, verbin preesentaivutus, eläimiä, kehonosia.

Kevätlukukaudella puhutaan perheestä ja ystävistä, koulusta ja eri kouluaineista. Sanavarastoa laajennetaan väreihin, adjektiiveihin sekä perusverbeihin. Rakenteista tutustutaan esimerkiksi substantiivin sukuun ja akkusatiivi-sijamuotoon. Syvennetään saksankielisen kulttuurialueen tuntemusta.

Lukuvuosisuunnitelma 2017 - 2018 5. lk

Syyslukukaudella opetellaan arkista kanssakäymistä saksankielellä esimerkiksi vierailu kaverin luona, tapaamisesta sopiminen, omasta perheestä ja asumisesta kertominen.Kerrataan neljännen luokan rakenteita ja opetellaan uutena prepositioita, persoonapronominien akkusatiivimuotoja ja verbien epäsäännöllistä preseenstaivutusta.

Kevätlukukaudella aihepiireinä ovat esimerkiksi harrastukset, vapaa-aika, syöminen ja juominen sekä pukeutuminen. Kielen rakenteissa tutustutaan substantiivin monikkoon, adjektiivin vertailuun, sanajärjestykseen ja sijamuodot laajenevat datiiviin. Oppilasta rohkaistaan tutustumaan saksankieliseen kulttuuriin erilaisia viestintäkanavia hyödyntäen.