Ruotsi

Lukuvuosisuunnitelma 2017-2018 6. lk

Syyslukukaudella tarkoituksena on innostaa oppilaita uuden kielen opiskeluun. Suomea havainnoidaan kaksikielisenä maana. Opetellaan kertomaan ruotsiksi itsestä, perheestä, vapaa-ajasta, harrastuksista ja koulusta. Harjoitellaan mm. numeroita, persoonapronomineja, kysymysten tekemistä ja niihin vastaamista. Lisäksi opettelemme kellonaikoja, verbin preesensiä ja substantiivien taivutusta.

Kevätlukukaudella harjoitellaan kertomaan omasta tyylistä, asumisesta, ruoasta ja musiikista. Rakenteista harjoitellaan adjektiivin taivutusta, prepositioita, päälauseen sanajärjestystä ja apuverbejä. Rohkaistaan oppilaita käyttämään monipuolisesti kieltä.