TVT-opetuksessa, vanha OPS ja nyt

Käytössä olevan OPSin TVT: sisällöt

Vanha ops 3 - 9 luokat s. 286- 290 TIETOTEKNIIKKA Tavoitteet Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on, että kaikki oppilaat aikaisemmasta kokemuksesta riippumatta saavuttavat laitteistojen käytön perustaidot, osaavat käyttää tietokonelaitteita ja ...