ERITYISOPE MAARIT

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA

Hei!

Olen varhaiskasvatuksen erityisopettaja Maarit Hopponen.
Kiertävänä varhaiskasvatuksen erityisopettajana työkenttääni kuuluvat kaikki Koulunmäen esiopetuksen ryhmät, Konginkankaan päiväkoti ja osa perhepäivähoitoa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajana työskentelen ryhmissä lasten kanssa, havainnoin toimintaa ja mallinnan uusia toimintatapoja ja opetusmenetelmiä. Olen ryhmän henkilökunnan ja vanhempien mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa kolmiportaista tukea. Osallistun myös päiväkodin toiminnan ja koulun kanssa tehtävien joustavien ratkaisujen kehittämistyöhön.

Jos jokin asia lapsen oppimisessa ja kehityksessä arveluttaa, kannattaa asiasta jutella ryhmän henkilökunnan kanssa. Vanhemmat voivat olla yhteydessä myös suoraan minuun soittamalla, p. 0400115384, Wilma-viestillä tai tulemalla juttelemaan.

LAPSEN KOHTAAMINEN0014339a8c57786661b9c1a447c0c389.jpg

Mitä ajattelet ja sanot minusta
sitä luulet minusta.
Sinä olet sellainen minulle
miten minut näet.
Usko kuitenkin,
että
mitä teet minulle,
miten kuuntelet minua,
sellainen minusta tulee.

(Palsio 1994)

TUEKSI LAPSEN OHJAUKSEEN, JOS HÄNELLÄ ON KIELELLISIÄ VAIKEUKSIA

Tue äidinkielen kehittymistä
- puhu, kysele, keskustele ja kuuntele
- lukekaa yhdessä erilaisia kirjoja ja lehtiä
- käykää kirjastossa säännöllisesti
- katselkaa yhdessä kuvia ja keskustelkaa niistä
- ihmetelkää ja sanoittakaa ääneen ympärillänne näkyvää maailmaa
- muistelkaa yhdessä asioita
- laulakaa yhdessä

Tue kuullun ymmärtämistä
- kysele lukemisen jälkeen, mitä lapsi ymmärsi; kuka? mitä teki? mitä tapahtui? millainen? miksi?
- lukekaa yhdessä ohjeita ja miettikää, mitä pitäisi tehdä ensin ja mitä sitten?
- lukekaa rauhallisesti uudestaan, jos asia jäi epäselväksi

Tue suullista ilmaisua
- pyydä lasta kertomaan ajatuksiaan, kuuntele ja kysele
- anna lapsen vastata rauhassa, älä vastaa hänen puolestaan
- kannusta lasta keskustelemaan erilaisissa tilanteissa
- opeta, mitä eri tilanteissa voi sanoa
- kannusta lasta keksimään tarinoita, voit myös kirjoittaa niitä muistiinread-2841722_960_720.jpg

TUEKSI LAPSEN OHJAUKSEEN, JOS HÄNELLÄ ON MATEMATIIKAN OPPIMISEN VAIKEUTTA

imagesEKIYDW9Y.jpg

Auta lasta ajattelemaan itse
- kysele ja auta päättelemään
- harjoitelkaa matematiikkaa oikeissa arjen tilanteissa, esim. montako lautasta tarvitaan? kumpi on pidempi teelusikka vai veitsi? kummallako on enemmän karkkia? hintojen tutkiminen kaupassa...
- puhukaa lukumääristä ja vertailkaa niitä
- pelatkaa yhdessä erilaisia noppapelejä


TUEKSI LAPSEN OHJAUKSEEN, JOS HÄNELLÄ ON TARKKAAVAISUUSVAIKEUTTA

785200746_orig.jpg
Lisää myönteistä vuorovaikutusta
- kehu, kannusta, kiitä
- anna vaihtoehtoja
- keskity myönteiseen

Selkeät rajat ja säännöt

Tehokkaat ohjeet ja kehotukset
- pysäytetään kuuntelemaan
- yksi ohje kerrallaan
- muista katsekontakti
- pyydä toistamaan ohje
- valvo, että ohjetta noudatetaan
- anna palautetta, kerro tarkkaan, mihin olet tyytyväinen

Kielellistä toimintaa
- ensin tehtävä puhutaan, sitten vasta tehdään
- auta lasta puhumaan
- puhu omista tunteistasi ja ajatuksistasi, kun teet jotain
- kysele ja kuuntele lasta

Ennakoi tulevaa
- selitä lapselle, mitä tulee tapahtumaan ja mitä odotat häneltä
- kannusta onnistumaan
- anna palkkio onnistumisesta (esim. kivaa yhteistä tekemistä)

Luo säännöllinen elämän rytmi
- tarpeeksi unta
- säännölliset ruoka-ajat
- liikkumista päivittäin

Pelaaminen, puhelimen ja tv:n käyttäminen
- eihän lapsi pelaa liikaa tai illalla myöhään?
- tiedäthän mitä lapsesi pelaa tai katsoo? (Muistathan ikärajoitukset)
- selkeät sopimukset peli- ja media-ajoista

TUEKSI LAPSEN HAASTAVIEN TUNTEIDEN HALLINTAAN


imagesMLL2P2KF.jpg
Raisa Cacciatore

Sanoita
- salli tunteet
- kerro lapselle tunteen nimi, esim. kiukku
- kerro, mitä voi tehdä, esim. saa huutaa tyynylle
- ketään ei saa satuttaa
- tavaroita ei heitellä eikä rikota

Rajanveto ei saa olla umpikuja
- vihastua saa, mutta ketään ei saa satuttaa
- ole jämäkkä, mutta älä ole tyly, äläkä raivoa

Kiittämällä kasvattaminen
- palkitse oikein tekemisestä
- kannusta
- kiitä hyvästä käytöksestä
- käytä tarroja palkkioina. Palkitse mukavalla tekemisellä, kun tarroja on tarpeeksi
- jätä huono käytös huomiotta

Myönteinen palaute
- kerro lapselle usein, että hän on tärkeä ja rakas sinulle
- kerro, että pidät lapsesta, vaikket aina pitäisikään hänen teoistaan

Hoida oma väsymys ja kiukku
- järjestä itsellesi aikaa levätä ja virkistyä

Älä satuta
- älä satuta lasta millään tavoin
- olet malli, arvosta lasta - silloin hän oppii arvostamaan itseään ja muita

Kunnioita lasta
- keskity onnistumisiin
- kannusta ja kiitä hyvästä
- ole luja, lempeä ja myötätuntoinen
- älä lyö, äläkä halveksi
- älä nimittele

Jos vihastut, rauhoita itsesi!
1. Hengitä syvään
2. Sano:"Rauhoitu!"
3. Ajattele olevasi jossain rentoutuneena , esim. rannalla, kalalla, metsässä
4. Hitaat liikkeet auttavat rentoutumaan.
 

TUEKSI LAPSEN OHJAUKSEEN, JOS HÄNELLÄ ON VAIKEUKSIA SOSIAALISISSA SUHTEISSA


Järjestä lapselle erilaisia tilanteita, joissa hän voi olla yhdessä toisten kanssa
- leikki kotona, kaverin luona, pihalla
- harrastukset
- vierailut sukulaisten ja ystävien luona

Ole kannustava
- rohkaise ja kannusta
- ole tarvittaessa tukena
- uskalla myös jättäytyä sivummalle

Neuvo lapsellesi, mitä eri tilanteissa on sopivaa sanoa
- hyvät ja kohteliaat tavat
- tervehtiminen
- anteeksi pyytäminen
einsames-b-C3-A4rchens-ein-wirklich-trauriges-bild.jpg