Mikonpuiston päiväkoti

Varhaiskasvatusmaksujen hyvittäminen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan 28.5.2020 § 35 varhaiskasvatusmaksujen hyvittämisestä.

Varhaiskasvatuksen maksuhyvityskäytäntöä laajennetaan ajalle 1.5. 30.9.2020 seuraavasti:

 

  1. Mikäli perhe järjestää varhaiskasvatuksen 1.5.2020-30.9.2020 vä­li­se­nä aikana vähintään kahden kalenterikuukauden ajan yh­tä­jak­soi­ses­ti, ei lapsen yhtäjaksoisen poissaolon ajalta peritä päi­vä­hoi­to­mak­sua.

Perheiden on tärkeää huomata, että maksuhyvityksen toteutuminen edel­lyt­tää, että lapsi ei ole yhtenäkään hyvityskuukauden päivänä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa. Lasten huoltajat vastaavat vapaapäivien to­teu­tu­mi­ses­ta, ei varhaiskasvatuksen henkilöstö eikä laskuttajat. Mää­rä­ai­kai­sen varhaiskasvatuksen keskeytyksen ajalta perhe ei voi ha­kea lasten kotihoidon tukea, koska varhaiskasvatuksen si­joi­tus­pää­tös on keskeytyksen ajan voimassa.

 

  1. Mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko viiden kuukauden ajan, hyvitys tulee kaikilta viideltä kuukaudelta. Näin ollen lapsi voi pa­la­ta siihen päiväkotiin, josta on ollut keskeytyksellä. Mikäli huol­ta­jat irtisanovat varhaiskasvatuspaikan, takuuta ei anneta, että lapsi pää­see palaamaan lapselle tuttuun hoitopaikkaan. Jos hoitopaikka ir­ti­sa­no­taan, huoltajat voivat hakea lasten kotihoidontukea alle 3-vuo­ti­aas­ta lapsesta.

 

  1. Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta ajalla 1.5.2020-30.9.2020 (lo­ma­kau­si) vähintään kahden kuukauden ajan ja huoltajat ovat teh­neet kirjallisen sopimuksen, ei varhaiskasvatuksesta peritä lapsen lo­ma-ajal­ta maksua. Maksuttoman ajan sopimuksen voi tehdä esim. ke­sä-hei­nä­kuul­le, heinä–elokuulle, elo-syyskuulle tai koko ajalle 1.5.-30.9.2020. Kirjallinen sopimus tehdään lapsen hoitopaikassa ja per­he­päi­vä­hoi­to­las­ten osalta perhepalvelutoimistolla.

 

  1. Mikäli perhe on tehnyt sopimuksen ajalle 1.7.-31.8.2020 ja per­hees­sä on esikoululainen, menetellään seuraavasti: Esiopetus alkaa 17.8.2020 ja esiopetusta annetaan 19 h/viikko. Lapsella on oikeus osal­lis­tua esiopetukseen, mutta ei varhaiskasvatukseen elokuun ai­ka­na. Päiväkodista tällaiset lapset pitää noutaa klo 12.15 mennessä esi­ope­tuk­sen päätyttyä. Erilliset esiopetuspaikat toimivat omilla ai­ka­tau­luil­laan ja tiedottavat ryhmän lapsille ja perheille aikatauluista.

 

Lisätietoja maksuhyvityksestä antavat päiväkodin johtajat. 

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta


ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI: TIETOA ASUKKAALLE KORONASTA

Varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetus: Toiminnat jatkuvat normaalisti valtioneuvoston linjauksen mukaisesti. Kaupunki suosittaa lasten hoitamista kotona, niiden huoltajien ja vanhempien osalta, jotka ovat esimerkiksi hoitovapaalla, opiskelemassa tai työttömänä. Yksityiskohtaiset ohjeet toimitetaan lasten huoltajille ja vanhemmille.

Koulut: Koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään valtioneuvoston linjauksen perusteella 18.3. alkaen. Esiopetusta ja perusopetuksen 1.-3. luokkien lähiopetusta kuitenkin annetaan lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille tarpeen mukaisesti. Kouluruokailu sekä aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään edellä mainituille oppilaille. Kuraattorit ja psykologit ovat kouluilla tavoitettavissa. Pääosa oppilaista opiskelee 18.3. alkaen kotona ja ohjeet etäopetuksesta annetaan luokka ja ryhmäkohtaisesti Wilman kautta. Opetuspalvelut edellyttävät oppilaiden huoltajien ottavan Wilma-tunnukset käyttöön.


TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS: AJANKOHTAISTA TIETOA KORONASTA

Tällä hetkellä tärkeää on epidemian leviämisen hidastaminen:

  • Jos sinulla on lievän hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, lihassärkyä tai kuumetta, lepää ja sairasta rauhassa kotona.
  • Pysy kotona, kunnes oireet loppuvat. Tarkoituksena on varmistaa, että vakavista oireista kärsivät saavat hoitoa.
  • Ota yhteyttä terveydenhuoltoon vain, jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee.
  • Ota yhteyttä puhelimitse, jotta tauti ei leviä muihin.
  • Älä mene kouluun tai töihin sairaana, älä myöskään vie sairasta lasta päivähoitoon tai isovanhemmille.
  • Älä mene flunssaisena hammashoitoon tai muille ajanvarausajoille. Peru aikasi, jos sinulla on edes lieviä oireita tai olet ollut lähikontaktissa koronaviruksen saaneeseen.

Sairaalahoitoa vaativissa hengitystieinfektioissa koronavirusinfektionäytteitä otetaan tällä hetkellä vain Keski-Suomen keskussairaalassa infektiolääkärin määräyksestä. Ulkomailla matkustelleita lieväoireisia potilaita ja oireettomia ei tutkita.

Sairastumistapauksessa soita aina ensin omalle terveysasemalle. Hoitaja tekee puhelimessa arvion tilanteestasi ja antaa lisäohjeita.

Äänekosken terveyskeskuksen puhelinnumero 020 632 2470 palvelee joka päivä klo 8-18.

Klo 18–08 välillä ota yhteyttä Keski-Suomen keskussairaalaan puhelimitse numeroon 116 117.

Omaa sairastumisriskiäsi ehkäiset parhaiten noudattamalla hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

Virus voi aiheuttaa vakavia oireita ikääntyneille ja niille, joilla on todettu jokin pitkäaikaissairaus kuten diabetes, sydän- tai keuhkosairaus. Tämän vuoksi Äänekoskella on asetettu vierailukielto terveyskeskussairaalaan ja kaikkiin arjen tuen hoitoyksiköihin, myös ei ympärivuorokauden auki oleviin yksiköihin.


MITEN PUHUA LAPSILLE KORONAVIRUKSESTA:

Mannerheimin lastensuojeluliitto/lapset puhuvat koronasta

Unicef/Näin puhut lapselle koronasta

VUODEN TYÖYHTEISÖ 2017

Meidät on valittu Äänekosken kaupungin vuoden 2017 työyhteisöksi

Perusteena oli että asiakaspalaute on ollut hyvää, työntekijät ovat joustavia, yhteistyö ryhmien kesken toimivaa ja toisia autetaan.
Työntekijöiden toiveita kuunnellaan, päiväkodissa toteutetaan laadukasta varhaiskasvatusta.
Toiminta on taloudellista ja tehokasta, työilmapiiri on avoin ja hyväksyvä.
Työyhteisö uskaltaa innostua uusista asioista, päiväkodissa järjestetään ajankohtaisiin teemoihin liittyen tapahtumia ja juhlia.
Työhyvinvointi on kaikkein yhteinen tavoite ja sitä pyritään parantamaan aktiivisesti.
Teemme työtä suurella sydämellä.

LASTEN SYNTYMÄPÄIVIEN JUHLIMINEN

Lisääntyvien allergioiden ja erityisruokavalioiden vuoksi olemme päättäneet,
että Mikonpuistossa lasten syntymä- ja nimipäiviä juhlitaan jatkossa leikkien
ja laulaen. Emme siis tarjoa kotoa tuotuja herkkuja tai muuta syötävää.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä