Mikonpuiston päiväkoti

TERVETULOA MIKONPUISTON PÄIVÄKOTIIN

Me Mikonpuiston päiväkodissa tarjoamme

turvallista ja laadukasta

varhaiskasvatusta

lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Toivomme, että tästä muodostuisi hyvän ja myönteisen yhteistyön aika. Kodin ja päiväkodin välinen tiivis yhteistyö on kaiken opetus-, kasvatus- ja hoitotyön perusta. Luottamuksellinen suhde on välttämätön lapsen suotuisan kehityksen kannalta. Henkilökunta on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa.

Liitteet:

PÄIVÄRYHMIEN ESITE.doc
VUOROHOIDON ESITE.doc

VUODEN TYÖYHTEISÖ 2017

Meidät on valittu Äänekosken kaupungin vuoden 2017 työyhteisöksi
IMG_1701.JPG
Perusteena oli että asiakaspalaute on ollut hyvää, työntekijät ovat joustavia, yhteistyö ryhmien kesken toimivaa ja toisia autetaan.
Työntekijöiden toiveita kuunnellaan, päiväkodissa toteutetaan laadukasta varhaiskasvatusta.
Toiminta on taloudellista ja tehokasta, työilmapiiri on avoin ja hyväksyvä.
Työyhteisö uskaltaa innostua uusista asioista, päiväkodissa järjestetään ajankohtaisiin teemoihin liittyen tapahtumia ja juhlia.
Työhyvinvointi on kaikkein yhteinen tavoite ja sitä pyritään parantamaan aktiivisesti.
Teemme työtä suurella sydämellä.

LASTEN SYNTYMÄPÄIVIEN JUHLIMINEN

Lisääntyvien allergioiden ja erityisruokavalioiden vuoksi olemme päättäneet,
että Mikonpuistossa lasten syntymä- ja nimipäiviä juhlitaan jatkossa leikkien
ja laulaen. Emme siis tarjoa kotoa tuotuja herkkuja tai muuta syötävää.