Katvelan päiväkoti

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Olemme Äänekoskella työstämässä varhaiskasvatukseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelmaa parhaillaan. Suunnitelmien tekeminen on lakisääteistä ja ne tehdään jokaiseen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksikköön sekä perhepäivähoitoon. 

Suunnitelmaa varten selvitämme nykytilannetta osallistamalla huoltajia, lapsia ja henkilökuntaa erilaisin tavoin. Huoltajille tulee info-kirje sekä vasu-keskustelun yhteyteen kysymys aiheesta: Näkyykö sinun/teidän mielestänne tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lapsenne varhaiskasvatuksessa? Kuinka toivoisitte niiden näkyvän?. Lasten kanssa teemme pienryhmissä toiminnallisen harjoituksen, jolla keräämme lasten ajatuksia. Työntekijöille tulee perehdytystä aiheeseen ja kysely aiheeseen liittyen. Näiden selvitysten pohjalta teemme suunnitelman siitä, kuinka kehitämme yksikön varhaiskasvatusta tasa-arvoisempaan ja yhdenvertaisempaan suuntaan.


Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien sukupuolten yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia sekä vallan ja resurssien tasapuolista jakautumista. Suomessa tasa-arvolailla ehkäistään sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää ja edistetään sukupuolten tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksessa tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kiinnitämme huomiota siihen, että sukupuoli ei aseta lapsia tai aikuisia eriarvoiseen asemaan varhaiskasvatuksen arjessa. 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa kaikkien ihmisten samanarvoisuutta riippumatta heidän iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Suomessa yhdenvertaisuuslailla edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää perustuen edellä mainittuihin ihmisen ominaisuuksiin. Sekä tasa-arvo että yhdenvertaisuus ovat perusoikeuksia ja tarkoittavat samaa asiaa: syrjimättömyyttä ja tasavertaisia mahdollisuuksia ihmisen eri ominaisuuksista huolimatta. Varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kiinnitämme huomiota siihen, että ihmisten eri ominaisuudet, kuten ihonväri, uskonto tai terveydentila, eivät aseta lapsia tai aikuisia eriarvoiseen asemaan.


Valmiit suunnitelmat menevät keväällä kasvun ja oppimisen lautakuntaan sekä ovat tutustuttavissa lapsenne yksiköissä. Voitte halutessanne kysyä aiheesta lisää lapsenne varhaiskasvatuspaikasta. Saatte halutessanne lisätietoa aiheesta myös opetushallituksen sivuilta:

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-tueksi/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-varhaiskasvatuksessa-ja-esiopetuksessa

AJANKOHTAISTA:

SÄHKÖINEN VARHAISKASVATUSAIKOJEN ILMOITTAMISAIKATAULU MUUTTUU 21.8.2022 alkaen.

Hoitoaikojen ilmoittaminen on aiemmin lukkiutunut maanantaisin klo 23.59 seuraavan viikon osalta.
Muutoksen jälkeen ohjelma lukkiutuu jo sunnuntaina klo 23.59.
Viikon 35 (29.8.- 4.9.) hoitoajat tulee olla syötettynä sunnuntaihin 21.8.klo 23.59 mennessä.
Ilmoittamalla hoitoajat ajoissa varmistetaan riittävä aikuisten määrä suhteessa kulloinkin paikalla olevaan
lasten määrään sekä työaikalainsäädännön toteutuminen.
Kiitos yhteistyöstä!

Palaverin paikka. Kokoonnuimme lasten kanssa suunnittelemaan tulevaa leikkipäivää. Syntyi hyviä ideoita ja viisaita päätöksiä!

Kokoukseen osallistui joka ryhmästä 2-3 lasta, jotka edustivat ryhmiään ja toivat ryhmissä äänestämällä tai muulla tavoin valittuja leikkiehdotuksia ison pöydän ääreen. Kokous sujui hienosti ja suunnitelmat vierähtivät merkittävästi eteenpäin. Mehutauon jälkeen sovittiin vielä kuinka tästä edetään. Harvinaisen selkeä ja aikaansaava kokous! 😀

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä