1.-4. luokan tehtävät

1.-4. LUOKKIEN TEHTÄVÄT

”Olemme kaikki samanlaisia ja erilaisia”

1.- 4. luokka

Tavoitteet
Tavoitteena on tutustua luokkatovereihin paremmin. Huomataan, että vaikka olemmekin erilaisia, on meissä paljon samoja asioita. Ilmaisuleikkien avulla houkutellaan lapsia toimimaan, puhumaan, ja kertomaan asioistaan rohkeammin. Leikit kehittävät oppilaiden taitoja toimia ryhmässä.

Valmistautuminen
Tutustu harjoituksiin, ja valmistaudu toimimaan harjoitusten ohjaajana. Leikit eivät tarvitse mitään lisämateriaalia. Ne voidaan toteuttaa luokassa, kunhan pulpetit siirretään syrjään. Halutessasi voit laittaa tuolit isoon piiriin, jolloin oppilaat voivat ohjeiden annon ja joidenkin harjoitusten aikana istua tuoleilla. Toimi joustavasti! Jos joku oppilas tai oppilaspari ei keksi vastausta tilanteessa, niin heihin voidaan palata lopuksi. Jos aika ei riitä, voit myös jättää tilanteen mukaan jonkin leikin tai harjoituksen pois. Tärkeää on kertoa tunnin tavoite, ja koota tunti lopussa, jotta oppilaatkin ymmärtävät tunnin merkityksen.

Työskentelykerran sisältö

Tavoitteen ilmoittaminen
Olemme olleet samalla luokalla jo pitkään, mutta tunnemmeko jo toisemme hyvin. Ajattelin, että voisimme tehdä tällä tunnilla leikkejä ja harjoituksia, joissa kerromme omista harrastuksista ja asioista joista pidämme. Voimme tunnin lopussa pohtia, saimmeko tietää joitakin sellaisia asioita toisistamme, joita emme jo tienneet. Miltä kuulostaa, haluatteko kokeilla?

Kerromme harrastuksistamme -leikki
Aseta oppilaat seisomaan piiriin. Pyydä jokaista oppilasta miettimään mitä hän harrastaa tai mistä tekemisestä hän pitää (esimerkiksi Antti joka harrastaa jääkiekkoa). Näytä ensin itse mallia, kertomalla oma etunimesi ja näyttämällä miimisesti mitä harrastat. Tämän jälkeen jokainen lapsi vuorollaan esittelee itsensä piirin keskellä haluamallaan tavalla sanomalla nimensä ja käyttäen liikettä. Tämän jälkeen muut osallistujat astuvat askeleen piirin keskelle päin, ja matkivat niin tarkasti kuin osaavat kyseistä henkilöä.

Minä pidän -leikki
Aseta oppilaat piiriin istumaan, joko omilla tuoleilleen tai lattialla. Esittele leikki aloittamalla se itse kertoen asian, josta pidät. Sen jälkeen kukin halukas lapsi saa vuorollaan sanoa mistä pitää. Ne leikkijät, jotka pitävät samasta asiasta nousevat seisomaan, ja vaihtavat paikka piirissä. Edetään niin kauan, kunnes jokainen halukas on saanut sanoa jonkin asian, josta pitää.

Ominaisuusjonot -leikki
Jaa oppilaat neljän tai viiden hengen ryhmiin, ja toimi itse ainakin leikin aluksi leikinjohtajana. Kerro millaiseen jonoon leikkijöiden tulee asettua. Jonon järjestyksen määrääjänä voi olla
esimerkiksi etunimien aakkosjärjestys, pituusjärjestys, kengän koko tai ikä. Nopeimmin jonoon järjestynyt ryhmä voittaa, ja saa aina pisteen. Leikin lopussa lasketaan pisteet, ja hurrataan sekä voittajille että hävinneille.

Parista patsas- harjoitus
Jaa piirissä olevat oppilaat pareiksi. Pyydä pareja sopimaan kumpi heistä on A ja kumpi B. Anna pareille pieni hetki aikaa miettiä kaksi asiaa, joista he yhdessä pitävät. Näytetään toisille pareille asioita, joista kukin pari pitää. Näyttäminen tapahtuu siten, että ensin A tekee B.stä patsaan, joka kuvastaa asiaa, josta pari pitää erityisen paljon. Tavoitteena on kertoa yhteisistä asioista muulle ryhmälle tehdyn patsaskuvan tukemana.

Loppupiiri ja pohdinta
Aseta oppilaat piiriin istumaan, joko omilla tuoleilleen tai lattialla. Kootaan tunnin harjoitukset ja pohditaan mitä huomattiin?·

  • Viittaa jos opit, jotakin uutta luokka tovereistasi? Kerro mitä asioita.
  • Löytyikö tunnilla yhtään asiaa, josta kaikki olisivat olleet samaa mieltä? (Minä pidä -leikki)
  • Mistä harjoituksesta pidit eniten? Miksi?

Lisätehtävä: Tehdään harrastusnäyttely luokkaan, johon jokainen oppilas voi tuoda jotakin omaan harrastukseensa liittyvää.