Kerhotoiminta

Koulun kerhotoiminta

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 47 pykälään kirjoitettua ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun järjestämää oppituntien ulkopuolista toimintaa. Sen järjestämisen periaatteet tulee olla kirjattuna opetussuunnitelmaan. Koulu määrää kerhotoiminnasta vuosittaisessa työsuunnitelmassaan, ja sen vuoksi koulut ovat keskeisessä osassa kerhotoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Koulun kerhotoiminta on osa maksutonta perusopetusta, ja sen lähtökohtana ovat koulun kasvatukselliset, opetukselliset ja ohjaukselliset tavoitteet. Koulun kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista ja se tarjoaa mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrastuksiin. Kerhotoiminnan luonteeseen ei kuulu edistymisen mittaaminen.

Koulun kerhotoiminta rikastuttaa koulun toimintakulttuuria ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Kerhotoiminta voi vahvistaa kodin ja koulun kasvatusyhteistyötä sekä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Vaikka koulun kerhotoiminta on osa koulun omaa toimintaa, sen järjestämisessä voidaan hyödyntää eri hallintokuntien, yhteisöjen, yritysten ja järjestöjen sekä koulun muiden sidosryhmien osaamista.

Koulun kerhotoiminnan tavoitteena on

  • tukea oppilaiden monipuolista kasvua ja kehitystä
  • lisätä oppilaiden harrastuneisuutta
  • tuottaa yhdessä tekemisen, osaamisen, onnistumisen ja ilon kokemuksia
  • tarjota tilaisuuksia koulussa opitun soveltamiseen ja luovaan toimintaan
  • tarjota mahdollisuuksia monimuotoiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten oppilaiden kanssa
  • lisätä oppilaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia
  • sekä arjen hallintaa ja turvallisuutta

Oppilaan päivän kokonaisuutta tuetaan joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla. Kerhotoiminnan järjestämis- ja toteuttamistapoja kehitetään ja harrastuneisuutta tukevaksi. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 42.)

Kuvahaun tulos haulle kuvataide

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä