Hymy-toiminta

Hymy-toiminta

Hymy-toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen vahvistaminen, hyvän ilmapiirin luominen ja kiusaamisen ehkäiseminen. Tavoitteena on, että Hymyn arvot otettaisiin esille jo kouluvuoden tai lukukauden alussa ja niitä pidettäisiin esillä aina Hymy-äänestykseen saakka.

Hymy-veistoksen saaja valitaan oppilaiden äänestyksen perusteella. Oppilaat äänestävät Hymy-veistoksen saajaksi sitä luokkakaveria, joka on parhaiten toiminut Hymyn arvojen mukaisesti. Luokka voi lisäksi määritellä omat tavoitteensa, jotka saavuttamalla oppilas voi tulla palkituksi Hymytyttö- tai Hymypoika-veistoksella.

Hymy-veistoksia on jaettu vuodesta 1954 lähtien yhteensä jo yli 300 000 lapselle ja nuorelle tunnustukseksi siitä, että on ollut hyvä kaveri kaikille ja ottanut esimerkillisesti kouluarjessa toiset huomioon. Vuosittain veistoksia jaetaan n. 7000 kpl. Koulut järjestävät Hymy-äänestyksen yleensä kevätlukukaudella.

Koulut tai luokat päättävät itse, ottavatko Hymy-toiminnan mukaan omaan sosiaalisten taitojen harjoitteluun ja niistä palkitsemiseen. Kilpaa toteutetaan eri kouluissa eri tavoin. Joissain kouluissa äänestys tapahtuu joka luokalla, toisissa vain tietyllä luokka-asteella. Myös se vaihtelee, äänestetäänkö luokalta vain yksi oppilas vai yksi tyttö ja yksi poika.

Hymy-veistos on siitä ainutlaatuinen, että muista kouluissa jaetuista stipendeistä ja tunnustuksista poiketen, veistoksen saajan valitsevat luokkatoverit äänestyksen perusteella. Veistoksesta jää muisto saajalleen koko loppuelämäksi, ja se kannustaa toimimaan jatkossakin yhteisen hyvän puolesta. Koulut tilaavat tarvittavat veistokset itse. Veistoksia myös lahjoittavat kouluille muun muassa vanhempainyhdistykset sekä paikalliset Lions-klubit.

Opettajan vastuulla on ennen Hymy-äänestystä tutustua oppilaiden kanssa Hymyn arvoihin ja äänestysperiaatteisiin. Hymyn arvoja ja Hyvän kaveruu­den teemoja voidaan käydä läpi esi­merkiksi Hymy-tunneilla, joihin löytyy toimintavinkkejä näiltä sivuilta.

Hymyn arvot

Hymypoika ja Hymytyttö

  • auttaa kaveria
  • on ystävällinen
  • on luotettava ja reilu
  • ei kiusaa tai jätä yksin
  • tuo hyvän mielen toisille
  • antaa työrauhan