Suomen Luokanopettajat on omaa luokkaa opettavien opettajien ja 1-6 -luokkien rehtoreiden valtakunnallinen yhdistys. Se on Suomen suurin pedagoginen ainejärjestö, joka toimii hyvässä yhteistyössä Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n kanssa. Luokanopettajia on kaikkiaan noin 16 000.

  • Luokanopettajien pedagoginen järjestö
  • Keskittyy jäsentensä palkkauksen, työolosuhteiden ja ammatillisen kehittymisen edistämiseen
  • Vaikuttaa opetuksen kehittämiseen ja huolehtii luokanopettajan työtä koskevien ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta
  • Seuraa koulutuspolitiikkaa ja tekee kannanottoja ajankohtaisiin asioihin tuoden samalla sinun, luokanopettajan, näkökulman koulutuspoliittiseen keskusteluun ja kehittämistyöhön
  • Vaatii riittäviä resursseja luokanopetukseen
  • Tekee yhteistyötä OPH:n, OPM:n ja OAJ:n kanssa toimivien opetusjärjestelyiden takaamiseksi sinulle
  • Tukee luokanopettajapiirien toimintaa
  • Saat neljä kertaa vuodessa laadukkaan Luokanopettaja-lehden.

Ole ylpeä omasta ammatistasi - Kuulu Suomen Luokanopettajiin!