Tavoitteet 5.lk

5.lk

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

T1 Tavoitteena on edistää oppilaan hyvinvointia terveellisen ravitsemuksen näkökulmasta
 

Ohjataan oppilasta ymmärtämään monipuolisen ja säännöllisen syömisen tärkeys hyvinvoinnin kannalta hyödyntäen ateriarytmiä, ruokakolmiota jne. Pohditaan miksi ruokaa tarvitaan, keskustellaan sen merkityksestä ja tilanteesta maailman laajuisesti.

T2 Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan erilaisiin ruoka-aineisiin ja ruoanvalmistuksen ilmiöihin
 

Tutustutaan erilaisiin ruoka-aineisiin hyödyntäen näkö-, haju-, maku-, ja tuntoaisteja. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan pieniä välipalatyyppisiä ruokia koulussa ja/tai kotona kädentaitoja vahvistaen.

T3 Tutustutaan ruoanvalmistuksen työvälineisiin ja harjoitellaan reseptien lukutaitoa
 

Harjoitellaan mittaamista ja resepteissä käytettäviä lyhenteitä tehtävien ja käytännön harjoitusten avulla. Opetellaan kotitalouden työvälineiden tunnistamista ja käyttötarkoitusta.

T4 Ohjataan oppilaita turvalliseen ja hygieeniseen työskentelyyn
 

Ymmärretään turvallisen ja hygieenisen työskentelyn merkitys erilaisissa kodinhoidollisissa tehtävissä. Taitoja harjoitellaan koulussa ja/tai kotona.

T5 Kannustetaan oppilaita ottamaan vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta
 

Ohjataan oppilasta työskentelemään hyvien tapojen mukaisesti yksin ja ryhmässä. Kannustetaan oppilaita vastuulliseen työskentelyyn.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä