Tavoitteet 4.lk

4. lk

Vuosiluokka 4

Tavoitteet

T1 Tavoitteena on edistää oppilaan hyvinvointia terveellisen ravitsemuksen näkökulmasta
 

Ohjataan oppilasta ymmärtämään monipuolisen ja säännöllisen syömisen tärkeys hyvinvoinnin kannalta hyödyntäen ateriarytmiä, ruokakolmiota jne.

T2 Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan erilaisiin ruoka-aineisiin
 

Tutustutaan erilaisiin ruoka-aineisiin hyödyntäen näkö-, haju-, maku-, ja tuntoaisteja. Harjoitellaan kokemusten ilmaisua sanoin tai kuvin.

T3 Tutustutaan ruuan reittiin
 

Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää ruuan alkuperää ja mitä merkitystä sillä on.

T4 Kannustetaan oppilaita ottamaan vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta
 

Ohjataan oppilaita työskentelemään hyvien tapojen mukaisesti yksin ja ryhmässä. Kannustetaan oppilaita vastuulliseen työskentelyyn.

T5 Tutustutaan erilaisiin kodinhoidollisiin tehtäviin
 

Kannustetaan oppilaita osallistumaan monipuolisesti erilaisiin kodintöihin ymmärtäen sen merkityksen yksilön ja perheen hyvinvointiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä