OAJ Keski-Suomi

European Education Policy Network on Teachers and School Leaders

Kasvatus- ja koulutusalan ammattien vetovoimaisuutta tulee vahvistaa

- suosituksia Euroopan komissiolle työstetään Jyväskylän yliopistolla 18.11.2019.  Tule mukaan ja vaikuta!

 

Koulutusjohtamisen instituutti isännöi ma 18.11.2019 Jyväskylän yliopistolla eurooppalaista koulutuspolitiikkaa kehittävän hankeverkoston "European Education Policy Network on Teachers and School Leaders" (EEPN) ensimmäistä vuosikonferenssia. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

 

The European Education Policy Network (EEPN) on Euroopan komission rahoittama verkosto, jonka tehtävänä on kehittää Euroopan unionin koulutuspolitiikkaa. Verkosto koostuu työlämäjärjestöjen (ESHA, EFEE; ETUCE), koulutuspolitiikan (EC,NEPC) ja tutkimuksen (EERA) Euroopan unionin toimijoista sekä näiden kansallisista ja paikallisista edustajista.

 

Vuosikonferenssissa julkistetaan EEPN-hankeverkoston tuottamat suositukset tuleviksi koulutuspoliittisiksi linjauksiksi Euroopan komissiolle. Vuonna 2019 suositukset laaditaan hankeverkoston ensimmäisen vuoden teeman aihepiiristä, joka on opettajien ja koulujen johtajien työurat ja niiden houkuttelevuus. Vuosikonferenssissa sekä esitellään hankeverkoston laatimia suosituksia että edelleen työstetään näitä suosituksia yhteisissä työpajoissa. Lopullinen raportointi Euroopan komissiolle tehdään vuosikonferenssin jälkeen, minkä ansiosta myös vuosikonferenssin osallistujilla on aito mahdollisuus vaikuttaa suositusten sisältöön.

 

Kutsumme siis Sinut vuosikonferenssiimme käyttämään ääntäsi opettajien sekä kasvatus- ja koulutusalan johtajien ammatin vetovoimaisuuden vahvistamiseksi. Konferenssin ohjelman (liitteenä) ja lisätietoja tapahtumasta löydät nettisivuiltamme: http://r.jyu.fi/BCz

 

ILMOITTAUDU ilmaiseen konferenssiin alla olevan rekisteröitymislinkin kautta viimeistään 7.11.2019:

https://forms.gle/GKWxYMr3MN7jMZL47

 

Ilmoittautumisen jälkeen lähetämme linkin ja kutsun konferenssin sähköiselle alustalle. Tallennamme alustalle suositusluonnokset ja niiden perustana olevat tutkimusraportit. Alustan avulla voit tutustua suositusluonnoksiin ja kommentoida niitä sekä ennen konferenssia että sen aikana. Kaikki konferenssiaineisto tallennetaan alustalle, jota käytämme jokaisen dynaamisen osallisuuden mahdollistamiseksi konferenssin aikana.

 

Olemme luvanneet Euroopan komissiolle, että kehitämme suositusluonnoksia vuosikonferenssin perusteella. Täten ääntäsi tarvitaan ja sillä on merkitystä!

. Euroopan ainut tilaisuus ja paikalla komission koulutusosaston varajohtaja, opetusministerin erityisneuvonantaja (valmistelevat yhdessä Suomen kannanoton) ja Euroopan alan ammattiliittojen ylin johto. Annamme aidosti palautetta suosituksille ja sisällytämme ne lopullisiin suosituksiin, joka menee komissiolle ja mm. meidän ministeriöllemme.

 

Lämpimästi tervetuloa!

 

EEPN vuosikonferenssin järjestäjät

 

Jenni Havela-Jokinen

koulutussuunnittelija

Koulutusjohtamisen instituutti

PL 35 (RUU)

40014 Jyväskylän yliopisto

Puh. +358 (0) 400 247 410

jenni.havela-jokinen(at)jyu.fi

conferenssi.JPG