OAJ Keski-Suomi

KIILA kuntoutusta

Ammatillisille ja korkeakouluopettajille

KIILA®Kuntoutusta ammatillisille ja korkeakouluopettajille   ”Opetusalan työolobarometri 2017 kertoo että opettajien jaksamisessa on tapahtunut käänne huonompaan. Työn mitoitus ei ole kunnossa, jonka vuoksi opetusalan työn kuormitus on lisääntyn...

OAJ:n aktiivitoimijoille

KIILA®Kuntoutusta Keski-Suomen alueen OAJ:n aktiivitoimijoille   ”Opetusalan työolobarometri 2017 kertoo että opettajien jaksamisessa on tapahtunut käänne huonompaan. Työn mitoitus ei ole kunnossa, jonka vuoksi opetusalan työn kuormitus on lisää...

Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa

Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa

25 op

 

Ilmainen opintokokonaisuus toteutetaan kalenterivuoden 2019 aikana Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. Lähiopetusta on kerran kuussa pe (klo 14-18) + la (klo 9-15), lisäksi verkko-opetusta ja omaan työhön ja työyhteisöön liittyvää kehittämistyötä. Mukaan valitaan maks. 60 tutkinto-opiskelijaa JYU:n psykologian ja kasvatustieteiden tiedekunnasta sekä maks. 60 varhaiskasvatuksessa tai esi- ja alkuopetuksessa työskentelevää henkilöä. Opiskelu tapahtuu monialaisina tiimeinä, mikä mahdollistaa asiantuntijuuden ja näkökulmien jakamisen ammattilaisten, opiskelijoiden, sidosryhmien, lasten ja vanhempien välillä. Opinnoissa luodaan välineitä käsitellä oikeuksien ja osallisuuden teemoja lasten ja perheiden kanssa.

 

Opintojaksot (alustava):

 

1. Lasten oikeudet ja osallisuus – teoreettisia lähtökohtia

 Lasten oikeudet ja osallisuus eettisenä, kasvatuksellisena, yhteiskunnallisena, oikeudellisena ja tieteellisenä ilmiönä

2. Erilaisuus ja yhdenvertaisuus

 Erilaiset lapsuudet, etnisyys, sukupuoli, sosio-ekonominen asema, erilaiset tuen muodot, syrjintä, tasa-arvoinen kasvatus, yhteisöllisyys

3. Moninaiset perheet ja kulttuurit

 Kieli ja kulttuuri, perheet ja perhemuodot, sukulaisuussuhteet, poliittiset ja uskonnolliset arvot ja ideologiat

4. Suojelemisen kysymyksiä

 Yksityisyys, kunnia, päihteet, väkivalta, hyväksikäyttö

5. Osallisuutta tukevat kasvatus- ja koulutusinsituutiot

 Lasten mielipiteet, oikeus tulla kuulluksi, ikätasolle sopiva tieto, oikeus leikkiin, lepoon ja vapaa-aikaan, lasten osallisuutta tukeva pedagogiikka

 

Lähiopetus: 18.-19.1., 8.-9.2., 8.-9.3., 5.-6.4., 10.-11.5., kesätauko, 6.-7.9. 11.-12.10., 8.-9.11., 13.-14.12.2019.

Ilmoittautuminen verkossa 20.-30.11.2018 osoitteessa http://r.jyu.fi/oiva (lomake näkyvillä 20.11. alkaen,opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä). Opinnot alkavat tammikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan mukaan pääsystä viimeistään 10.12.2018.

 

Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Haluatko lisätietoja?

Kysy Marleena Mustolalta, marleena.mustola@jyu.fi tai 040 805 4488

Uudistunut varhaiskasvatuksen lainsäädäntö

 oaj1.JPG

oajlogo.JPG

OAJ Keski-Suomi järjestää koulutustilaisuuden varhaiskasvatuslaista

varhaiskasvatuksen opettajille, -erityisopettajille, -johtajille ja –apulaisjohtajille sekä
pääluottamusmiehille ja varhaiskasvatuksen opiskelijoille

 

Aika Keskiviikkona 28.11.2018

Paikka Agora, auditorio 2

Mattilanniemi 2, 40100 Jyväskylä

Ohjelma 17:00 Kahvia ja pientä purtavaa

18:00 Kristiina Tuhkiainen, OAJ työmarkkinalakimies

20:00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen viimeistään pe 23.11.2018 linkistä ilmoittaudu tai
sähköpostilla oajks.toimisto@gmail.com

Lisätietoja Mahdollisia aiheita ja kysymyksiä voi lähettää etukäteen
osoitteeseen oajks.toimisto@gmail.com

Tervetuloa!

tjs.JPG