Materiaalia opettajille Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen

MUISTA HYMY

Hymyllä hyvää mieltä

Hymy-veistoksia on jaettu vuodesta 1954 lähtien yhteensä jo yli 300 000 lapselle ja nuorelle, joille koulutoverit ovat halunneet antaa tunnustusta hyvästä kaveruudesta, avuliaisuudesta, toisten huomioon ottamisesta ja muista ystävyyden ja hyvän sosiaalisen toiminnan arvoista. Kehittämiskeskus Opinkirjo haluaa jakaa Hymyn arvot koko yhteiskuntaan, myös työyhteisöihin!

Hymy-veistoksia kouluihin voi tilata uudesta verkkokaupastamme. Voit tilata hopeisia Hymy-tuotteita luomaan hyvää ja kannustavaa ilmapiiriä ympärillesi sähköpostitse opinkirjo(at)opinkirjo.fi

Intuitio, empatia ja vuorovaikutus osana opetustyötä-kurssi

Intuitio, empatia ja vuorovaikutus osana opetustyötä

Intuitio on tutkitusti tärkeä osa empatiaa, luovuutta, ongelmanratkaisua sekä opetustyön interaktiivisuutta. Mielikuvituksen ja intuitiivisen ajattelun kehittäminen on todettu neurologisesti tärkeäksi empatian kehittymisen kannalta. Opinkirjo järjestää keväällä 2020 opettajille prosessikoulutuksia, joissa opitaan elämyksellisesti taiteen kautta hyödyntäen improvisaatiota – tutkitaan uteliaasti ympäristöä sekä sisäistä maailmaa. Improvisaatio perustuu yhteistyölle, hyväksymiselle, kollektiivisesti ideoiden kehittämiselle, kuuntelulle ja reagoimiselle. Yhteisöllisten harjoitteiden ja itsereflektiivisen kasvuprosessin myötä osallistujat oppivat luovaa ajattelua ja tietoista virittäytymistä intuitioon ja läsnäolevaan vuorovaikutukseen sekä kehittävät kykyä spontaaniin improvisaatioon. Osallistujilta ei edellytetä aiempaa kokemusta taidelähtöisistä menetelmistä.

Kaikki opintojaksot käytyään opettajalle on kehittynyt laaja-alaista osaamista, jolla hän kykenee kehittämään oppijan taitoa tunnistaa ja eritellä kehollisia, affektiivisia sekä esteettisiä kokemuksiaan ja auttaa oppijaa soveltamaan ja luomaan uutta tietoa. Koulutuksella tavoitellaan uteliaisuutta sekä itseluottamusta hylätä tutut konseptit ja heittäytymistä uusien menettelytapojen ja päämäärien tutkimiseen. Opetuksessa on läsnä sekä yksilö- että yhteisötaso: prosessi on merkityksellistä sekä oman luovuuden rakentamisena että sosiaalisen kanssakäymisen muotona. 

Kouluttajina toimivat Kehittämiskeskus Opinkirjon asiantuntija (FM) Julia Petäjä sekä Suomen Impro-opiston johtaja (KM) Kaisa Kokko-Palmer.

Toteutustapa

Kahden opintopisteen koulutuskokonaisuus jakautuu neljän kuukauden ajalle (1-4/2020) sisältäen viisi lähiopetuspäivää (yhteensä 30 lähiopetustuntia), monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamisen omassa työyhteisössä, henkilökohtaisen kokemuspäiväkirjan kirjaamista sekä verkkotyöskentelyä. Lähiopetusjaksoilla työskentely koostuu pääasiallisesti ryhmässä tehtävistä toiminnallisista harjoituksista. Kannustamme ilmoittautumaan työparin kanssa, jotta koulutuksessa opittuja taitoja on helpompi sisällyttää toimintakulttuuriin. Lähiopetuspäivät sijoittuvat aikavälille 9-16.

Kenelle: Koulutukseen voi osallistua kuka tahansa työsuhteessa oleva peruskoulun tai lukion opettaja. Koulutus sopii kaikille opettajille opetettavista aineista riippumatta.

Hinta: Opetus ja materiaalit ovat osallistujille maksuttomia. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa. Koulutukseen otetaan enintään 24 osallistujaa / koulutuspaikkakunta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ajankohdat, paikkakunnat ja ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset kaikkiin koulutuksiin aukeavat 1.10. klo 8 ja ovat auki 15.11. klo 23.59 asti mikäli paikkoja on vielä jäljellä. Ilmoittauduthan koulutuspaikkakuntakohtaisella linkillä.

Koulutuskokonaisuus toteutetaan kevään 2020 aikana seuraavasti:

Jyväskylä
23.-24.1.
20.-21.2.
27.3.
ILMOITTAUDU TÄSTÄ 

 

Lisätietoja: julia.petaja (at) opinkirjo.fi, 0415052188

Yhteistyökumppanina toimii Suomen Impro-opisto

Yhteystieto

Julia Petäjä  Asiantuntija, FM 0415052188 etunimi.sukunimi@opinkirjo.fi

podcast:https://opinkirjo.fi/2019/10/07/ajatusaania-podcast-kasittelee-opettajien-tulevaisuustaitoja/

Kehittämiskeskus Opinkirjo

Kehittämiskeskus Opinkirjo on opettajia ja kouluyhteisöä varten. Etsimme ja kehitämme uusia tai jo hyväksi todettuja tapoja edistää oppimista, tietoja ja taitoja. Missiomme on tarjota kouluille ja opettajille tukea ja sisältöjä, joiden avulla lapsistamme kasvaa onnellisia, hyvinvoivia ja yhteisöstään vastuuta kantavia ihmisiä.

Opinkirjon erityisosaamisaloiksi on valittu teema-alueita, joita kehittämällä kompetenssit, kuten luovuus ja innovatiivisuus, kriittinen ajattelu ja päättely, vahvistuvat. Teema-alueita ovat osallisuuskasvatuksen lisäksi erityisesti yrittäjyys- ja yhteiskuntakasvatus, tiedekasvatus sekä taidekasvatuksen erityisteemat. Opinkirjo tuottaa koulutusjärjestelmän ja nuorisotyön tueksi laadukkaita materiaaleja, jotka ovat käyttäjilleen maksuttomia.