Kielikurssien taitotasot

Kielikurssien taitotasojen määritelmät

Kielikurssien tavoitteiden määritelmät perustuvat yleisen kielitutkinnon kuusiportaiseen taitotasoasteikkoon. Lisäksi voi olla alatasoja (A1.1 jne), koska yksi kurssi ei yleensä riitä kyseisen taitotason saavuttamiseen.

  • Valitse alkeiskurssi (taso A1.1), jos et ole koskaan ennen opiskellut kieltä, ja A1- tai A2-tason kurssi, jos aikaisemmasta opiskelusta on pitkä aika ja asiat ovat unohtuneet. 
  • Lukion lyhyen oppimäärän jatkoksi tai pitkän oppimäärän kertaamiseen sopivat keskitason kurssit B1 tai B2. 
  • Ylimmän tason kurssit sopivat kielitaidon ylläpitämiseen ja syventämiseen, jos olet harrastanut kieltä jo monta vuotta tai olet oleskellut pitkiä aikoja maassa, jossa kieltä puhutaan 
TAITOTASOT 

A1 - A2 perustason kielenkäyttäjä
B1 - B2 itsenäinen kielenkäyttäjä
C1 - C2 taitava kielenkäyttäjä

A1
Selviän yksinkertaisista puhetilanteista, joissa minun pitää kertoa itsestäni ja
lähiympäristöstäni. Puheeni on hidasta ja katkonaista. Ääntämisessäni on puutteita. Kun
puhutaan hitaasti ja selkeästi ymmärrän sanoja ja ilmauksia, jotka koskevat minua tai
minulle tuttuja ihmisiä ja asioita. Ymmärrän yksinkertaista tekstiä ja pystyn löytämään
tietoa esim. ilmoituksista ja lomakkeista. Osaan kirjoittaa yksinkertaisia viestejä,
yksittäisiä ilmaisuja ja hyvin lyhyitä lauseita sekä täyttää lomakkeisiin henkilötietoni.
Osaan käyttää joitakin peruskieliopin rakenteita.

A2
Selviän rutiininomaisissa ja yksinkertaisissa keskusteluissa. Ääntämiseni saattaa olla
vielä puutteellista ja sanavarastoni ei riitä kaikkiin tilanteisiin. Pystyn yleensä
tunnistamaan puheenaiheen hitaasti ja selkeästi etenevästä keskustelusta. Ymmärrän
pääasiat lyhyistä, helpoista teksteistä. Löydän tarvitsemani tiedot esimerkiksi esitteistä ja
aikatauluista sekä ymmärrän lyhyitä ja yksinkertaisia kirjeitä ja sähköposteja, jos ne
käsittelevät tuttuja aiheita. Pystyn kirjoittamaan yksinkertaisen kirjeen. Hallitsen
kieliopin perusteet.

B1
Hallitsen jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston mielestäni vähintään kohtalaisesti.
Selviän jokapäiväisistä puhetilanteista työssä ja vapaa-aikana. Ymmärrän selkeän
yleiskielisen puheen ja TV-ohjelmien pääasiat, jos puhe käsittelee minulle tuttuja asioita
ja jos puhe on suhteellisen hidasta ja selkeää. Normaalitempoinen puhe saattaa tuottaa
vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Pystyn lukemaan jokapäiväistä tai
työhön liittyvää tekstiä, jos se ei vaadi syvempää kielen tuntemusta. Osaan kirjoittaa
yksinkertaisia tekstejä tutuista aiheista sekä vastata lyhyesti tiedusteluihin. Hallitsen
peruskieliopin.

B2
Selviän työssä ja vapaa-aikana käytännön puhetilanteissa hyvin sekä melko hyvin myös
vieraammissa puhetilanteissa. Osaan esittää ajatuksiani kokonaisuuksina ja perustella
näkökantojani. Hallitsen perussanaston hyvin. Ymmärrän pitkiä puheita ja luentoja, jos
aihe on suhteellisen tuttu. Ymmärrän useimmat televisio-uutiset ja ajankohtaisohjelmat,
joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe
tuottavat vielä vaikeuksia. Pystyn lukemaan vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä
tekstejä. Pystyn hakemaan tietoa ja pystyn selvittämään tekstejä omaan alaani
erikoistuneista lähteistä. Pystyn lukemaan kaunokirjallisuutta. Osaan kirjoittaa esseen tai
raportin. Hallitsen peruskieliopin hyvin ja osaan tehdä eron virallisen ja epävirallisen
kielimuodon välillä.

C1
Puhun selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista erilaisissa tilanteissa sekä pystyn pitämään
valmistellun esitelmän vaivatta. Hallitsen kielen rakenteen ja sanaston hyvin. Pystyn
helposti seuraamaan keskusteluja ja luentoja. Ymmärrän puhuttua kieltä, vaikka se ei
olisikaan rakenteeltaan selkeää. Ymmärrän televisio-ohjelmat ja elokuvat vaikeuksitta.
Pystyn lukemaan ja ymmärtämään artikkeleissa, raporteissa ja teknisissä ohjeissa
erikoisalojen kieltä, vaikka ala ei olisikaan minulle tuttu. Osaan kirjoittaa selkeän ja
hyvin rakennetun tekstin ja ilmaista itseäni melko laajasti. Osaan kirjoittaa erilaisia
tekstejä vakuuttavasti, omalla tyylilläni ja lukijalle sopivasti. Hallitsen kieliopin ja
sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti, mutta harvinaisten sanojen ja vaikeiden
lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa ongelmia.

C2
Puhun erittäin sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tyylillä. Kieliopin ja sanaston hallinta on
varmaa lähes kaikissa tilanteissa. Ymmärrän syntyperäisen puhujan nopeaakin puhetta,
jos minulla on ollut aikaa tottua puhetapaan. Luen vaikeuksitta erilaisia tekstejä. Osaan
kirjoittaa selkeästi, sujuvasti ja tyylillisesti oikein. Osaan kirjoittaa tiivistelmiä yhtä hyvin
ammattiini liittyvistä kuin kaunokirjallisistakin teksteistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä