Pedagoginen tuki

Tutor-opettajat pedagogisina tukihenkilöinä

Yhtenäiskoulussa tulee olla vähintään kolme opettajataustaista tutor-opettajaa, joille varataan kullekin viisi vuosiviikkotuntia opettajien ja oppilaiden tutoroimiseen ensimmäiselle vuodelle.
Tutoreita eri luokka-asteille.
Tutortunnit tulee sijoittaa klo 9-15 välillä eri päiville eri ajankohtiin, jolloin tutortoiminta jakaantuu mahdollisimman tasaisesti kaikkien saataville.
Heidän tehtäviinsä kuuluu kartoittaa tuen tarve ja antaa pedagogista tukea koulupäivän aikana.
He kouluttavat oppilasagentit ja toimivat agenttien kanssa opettajien apuna esim. erilaisissa luokkatilanteissa.
He voivat osaltaan myös suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia koulutuksia.
Tämä ei poista työnantajan velvollisuutta kouluttaa henkilöstöään tarvittaessa ulkopuolisella TVT-kouluttajalla.
Kyläkouluilla on oma tutorinsa, jolle varataan neljä vuosiviikkotuntia. Hänen tehtävänsä ovat samat kuin edellä on mainittu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä