7. lk yhteinen

Sisällöt vuosiluokalla 7

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu

 • Taidehistorian sovelluksia nykytaiteen keinoin.
 • Ajankohtaisen tai paikallisen ilmiön taiteeksi tekeminen.
 • Valokuvaus identiteetin luojana.
 • Kuvankäsittelyharjoitus oman teoksen valokuvaamiseen liittyen.

Taiteentuntemus ja kuvan tarkastelu

 • Modernismin ja nykytaiteen keskeisiä piirteitä oman työskentelyn lähtökohtana.
 • Kuvien tarkastelua teoksen, taiteilijan ja vastaanottajan näkökulmasta aihe, sisältö ja muoto huomioiden.
 • Harjaantuminen omien ja muiden teosten arviointiin.

Ympäristöestetiikka ja arkkitehtuuri

 • Rakennuksen tai rakennelman tekninen toteutus esim. aksonometrisesti mittakaavapiirustuksena, pienoismallina, 3D -kuvantona
 • Luonnon ja erilaisten asuinympäristöjen merkitykset.
 • Lähiympäristön näkyväksi tekeminen taiteen keinoin.

Muotoilu

 • Tuotemuotoilun ulottuvuudet käyttötarkoituksesta viestintään ja vaikuttamiseen.
 • Trendi, brändi, design ja teollinen muotoilu.
 • Tuotteen suunnittelu, toteutus ja markkinointi

Media ja kuvaviestintä

 • Graafinen suunnittelu; taitto, kuvitus, tekstitys, merkkiviestintä, sähköiset ja painetut julkaisut.
 • Elokuvan perusteiden kertausta, elokuvan lajityypit.
 • Lehtikuvien ja mainonnan tarkastelua ja harjoitukset.
 • Kriittinen kuvanlukutaito.