8. lk valinnainen

Sisällöt vuosiluokalla 8

Kuvallisen työskentelyn lähtökohtana ovat oman aikamme tuottamat kuvat eli ympäristömme kuvakulttuuri ja taiteen maailman kuvat. Sisältöjä valitaan monipuolisesti visuaalisen median ja taiteen kentältä huomioiden sekä globaalisuus, että kuvan erilaiset tehtävät yhteiskunnassa.

Työskentely on teemoitettua. Samaa ilmiötä lähestytään useilla erilaisilla tavoitteilla, ilmaisutavoilla, tekniikoilla ja välineillä: piirtäen, maalaten, rakennellen, muotoillen, valokuvaten, koostaen, muuntaen, kuvaillen, analysoiden.

Oppilaan työskentely on pitkäjänteistä. Se perustuu kokeilevuuteen, luovaan ongelmanratkaisuun, suunnitelmallisuuteen sekä kuvallisen tiedon saavuttamiseen. Kurssin aikana oppilas toteuttaa monipuolisen teossarjan ja portfolion.