9. lk valinnainen

Sisällöt vuosiluokalla 9

Kuvallisen työskentelyn lähtökohtana on arkisen ympäristömme visuaalisuuden toteuttaminen omien kuvakulttuurien kautta. Sisältöjä valitaan rakennetusta ja muotoillusta ympäristöstä, luonnosta sekä digitaalisesta ympäristöstä.
  • Työskentely perehdyttää visuaaliseen suunnitteluprosessiin ja toteutukseen. Sen aikana muotoillaan erilaisia kouluympäristöön tai sen ulkopuolelle sijoittuvia projektiluonteisia teoksia, jotka voivat olla tilaajalähtöisiä tai oppilaiden omien kuvakulttuurien synnyttämiä.
  • Oppilaan rooli on aktiivinen ja vastuullinen. Pienryhmätyöskentely nostaa esille erilaiset vahvuudet ja harjaannuttaa tiimityötaitoja. Oppilas osallistuu aktiivisesti teoksen suunnitteluun ja saa kokemuksia yrittäjyydestä sekä omien ideoiden markkinoinnista.