Trash design

Tekstiilijäte

https://peda.net/id/5d67825a882

https://peda.net/id/8422d4ec882

#vaatevallankumous

Vuoden 2016 alusta astui voimaan uusi kaatopaikka-asetus, jonka mukaan yhtään tekstiilijätettä ei saa päätyä kaatopaikalle. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa tekstiilijäte poltetaan sähköksi ja uusiolämmöksi. Toivotaan, että tulevaisuudessa on toimivampi tekstiilien kierrätysjärjestelmä, jossa vanhoista vaatteista saadaan raaka-ainetta uusiin vaatteisiin. Järjestelmän ja teknologian puuttuessa tässä muutama vinkki mitä voimme tällä hetkellä tehdä:

1 "Osta vähän ja osta laatua. Näin pureudutaan ongelman alkulähteeseen eli siihen, että voisimme vähentää tekstiilijätteen määrää.
2 Jos vaate menee rikki, korjaa se.
3 Jos haluat eroon (ehjästä) vaatteesta, lahjoita hyväntekeväisyyteen tai myy kirpparilla.
VAATEKERÄYS: ehjät, siistit ja puhtaat vaatteet (kierrätyspiste, Kierrätyskeskus, kirpputorit)
VAATEKERÄYSPISTEET VIITASAARELLA:
4 Ja vasta viimeisenä oljenkortena: Jos vaate on niin huonokuntoinen, ettei sitä voi enää käyttää, korjata tai tuunata, laita se jätteisiin. Riippuen kotipaikkakunnastasi, lajitteluohjeet voivat vaihdella, joten tarkista tarkemmat ohjeet lajittelusta kotipaikkakuntasi jätehuollosta."
SEKAJÄTE: rikkinäiset ja kierrätyskelvottomat vaatteet

KESTÄVÄ KEHITYS KÄSITYÖTUOTTEEN SUUNNITTELUSSA JA VALMISTUKSESSA

 1. Kertakäyttöisestä kestävään ja määrästä laatuun
  Mitä kauemmin samaa tuotetta käytetään, sitä enemmän luonto kiittää. Helppokäyttöisyys, huolellinen valmistaminen, järkevä materiaalien käyttö ja käyttötarkoitukseen sopivien materiaalien valinta takaavat hyvän teknisen laadun.

 2. Esteettisisyys
  Kaunis, persoonallinen ja ajaton tuote edellyttää hyvää suunnittelua, teknistä taitoa sekä kykyä valita käyttötarkoituksen mukaiset materiaalit.

 3. Valmiin tuotteen huolto
  Konepesun kestävää tuote on helppo pestä ja huoleton käyttää. Yksinkertaisilla rakenteilla valmistettuja tuotteita on helppo korjata ja näin jatkaa niiden käyttöikää ja elinkaarta.

 4. Käyttökelvoton tuote alkuperäisessä käyttötarkoituksessa
  Voiko materiaalit kierrättää? Miten tuote hävitetään asiallisesti?

 5. Käsitöiden tekeminen tuo aineetonta hyvinvointia tekijälleen
  Onnistumisen tunnetta, keskittynyttä työskentelyä, oppimista ja rentoutumista.

1 IDEOINTI

1 ideointi KUVA.jpg
 • ideointi yksin tai ryhmissä virikkeiden tai luovien ongelmanratkaisutapojen avulla
 • ideat ovat alkuvaiheessa hahmotelmia oppimistehtävän ratkaisusta
 • ideat voivat syntyä omien tunteiden, elämysten tai yhdessä koettujen tilanteiden tai virikkeiden pohjalta
 • vasta-alkaja tarvitsee myös kokemusta kyseessä olevasta valmistustekniikasta ja materiaalista ennen suunnittelua

TRASH DESIGN -OPPIMISKOKONAISUUS

Risa, rämä ja käytöstä poistettu ei ole vielä välttämättä roskaa. Mieti ja ideoi miten voit jatkaa tuotteen elinkaarta tuunaamalla tai hyödyntämällä vanhaa materiaalia jotenkin uudessa tuotteessa. Tehtävänäsi on suunnitella käyttäjälähtöisesti uniikki tuote, jossa käytät kierrätysmateriaalia sekä hyödynnät jotain kankaanvärjäys tai -painantatekniikkaa. Dokumentoi kokonainen käsityöprosessi kuvaamalla vähintään yksi kuva jokaisella opetuskerralla (iPad, kansio: luokka + oma nimi). Kirjoita lisäksi vihkoosi työpäiväkirjaa jokaiselta opetuskerralta.

Etene kokonaisuudessa kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaan vasemmassa palkissa olevien kohtien 1-4 avulla edeten ideoinnista, suunnitteluun, valmistukseen ja arviointiin.

Trash design -oppimiskokonaisuudessa tutustut ekologisuuteen, kestävän kehityksen periaatteisiin sekä kankaanvärjäys ja -painantatekniikoihin. Lisäksi harjoittelet saumurinkäyttöä ja kokonaisen käsityöprosessin ymmärtämistä, toteuttamista ja dokumentointia.

TAVOITTEET

 • ymmärtää mitä kestävä kehitys tarkoittaa ja kuinka tuotteen elinkaarta voi jatkaa
 • harjoitella kankaanvärjäys ja -painantatekniikoita
 • harjoitella saumurin turvallista käyttöä
 • suunnitella ja valmistaa uniikki tuote käyttäjälähtöisesti hyödyntäen kierrätysmateriaalia
 • dokumentoida kokonainen käsityöprosessi kuvin ja tekstein
ARVIOINTIKOHTEET
 • T1-T8

Värjäys- ja kankaanpainantakokeilut työpisteissä

Värjäyksessä käytetään Emo-tuotannon reaktiivivärejä, joilla voi värjätä mikroaaltouunissa, pesukoneessa, kattilassa tai kylmävärjäyksenä. Värin kiinnittämiseen tarvitaan lisäksi kiinnitysainetta ja ruokasuolaa. Kaikkia värejä voidaan sekoittaa keskenään uusien sävyjen saamiseksi. Värjättävät materiaalit voivat olla luonnonkuituja (kuten puuvilla ja pellava), selluloosamuuntokuituja (kuten viskoosi ja modaali), sekä villaa tai silkkiä. Väri ei sovellu tekokuitujen, kuten polyesterin ja polyamidin värjäämiseen.

TEHTÄVÄT
 1. Tee kokeiluja aurinkovärjäyksestä, batiikkivärjäyksestä ja erilaisista kankaanpainantamenetelmistä. Muista dokumentoida työskentelyäsi iPadilla.

 2. Etsi materiaalisovelluksesta tietoa puuvillan ja viskoosin hyvistä sekä huonoista ominaisuuksista. Kirjoita ominaisuudet "Tekstiilikuidut" -monisteeseen (A3).

  Materiaalisovellus: https://www.stjm.fi/kuituopas/#/

2. SUUNNITTELU

2 suunnittelu KUVA.jpg
 • suunnittelussa konkretisoidaan tuotteen tai teoksen esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet
 • suunnitelmassa voidaan kuvata valmistettavaa tuotetta myös käyttäen käsityön käsitteitä ja teknisen piirtämisen symboleita, mittoja ja mittakaavoja
 • haetaan tietoa, tehdään kokeiluja, ratkotaan ongelmia yksin ja yhdessä, arvioidaan ratkaisuja ja mahdollista tulosta sekä suhteutetaan tulosta käytettävissä oleviin resursseihin, mm. aika, materiaalit, koneet, laitteet, välineet, taidot

Suunnittele uniikki tuote, jonka valmistuksessa käytät jotain kierrätettyä materiaalia ja hyödynnät värjäystä tai kankaanpainantaa.

3. VALMISTUS

3 valmistus KUVA.jpg
 • valmistusvaiheessa toteutetaan suunnitelmaa ja kerrataan asioita
 • käsityöprosessi on jatkuvaa ongelmanratkaisua, jossa oppiminen, testaaminen ja kokeilu voivat tarkentaa suunnitelmaaLisätehtävä

 1. Lue artikkeli "Ekologinen vaate" ja kirjoita vihkoosi mitä tarkoittaa ekologinen design
  ( http://www.vihreatvaatteet.com/faq/mika-on-ekologinen-vaate/ )

 2. Lue artikkeli: "Eettinen vaate" ja kirjoita vihkoosi mitä eettisyys tarkoittaa vaateteollisuudessa
  (
  http://www.vihreatvaatteet.com/faq/mika-on-eettinen-vaate/ )

 3. Tutustu yhteen ekologiseen yritykseen ja selvitä yrityksestä seuraavat asiat:
 • Mitä tuotteita yritys tekee?
 • Onko yritys ekologinen? Millä perusteella?
 • Onko yritys eettinen? Millä perusteella?
 • Miten ekologisuus näkyy tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa?


4. ARVIOINTI

4 arviointi KUVA.jpg
 • vaihe sisältää tuotteen tai teoksen ja prosessin arvioinnin
 • opettajan arvioinnin sekä oppilaiden itse- ja vertaisarvioinnin kohteena on koko käsityöprosessi
 • arvioinnissa palataan prosessin eri vaiheiden kautta ideointiin ja suunniteluun
 • arviointia auttaa prosessin dokumentointi näkyvään muotoon esimerkiksi tekstien, kuvien, videoiden sekä niiden yhdistelmien välittämänä