Kokonainen käsityöprosessi

Kokonainen käsityöprosessi

 • ideointi yksin tai ryhmissä virikkeiden tai luovien ongelmanratkaisutapojen avulla
 • ideat ovat alkuvaiheessa hahmotelmia oppimistehtävän ratkaisusta
 • ideat voivat syntyä omien tunteiden, elämysten tai yhdessä koettujen tilanteiden tai virikkeiden pohjalta
 • vasta-alkaja tarvitsee myös kokemusta kyseessä olevasta valmistustekniikasta ja materiaalista ennen suunnittelua


 • suunnittelussa konkretisoidaan tuotteen tai teoksen esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet
 • suunnitelmassa voidaan kuvata valmistettavaa tuotetta myös käyttäen käsityön käsitteitä ja teknisen piirtämisen symboleita, mittoja ja mittakaavoja
 • haetaan tietoa, tehdään kokeiluja, ratkotaan ongelmia yksin ja yhdessä, arvioidaan ratkaisuja ja mahdollista tulosta sekä suhteutetaan tulosta käytettävissä oleviin resursseihin, mm. aika, materiaalit, koneet, laitteet, välineet, taidot
 • valmistusvaiheessa toteutetaan suunnitelmaa ja kerrataan asioita
 • käsityöprosessi on jatkuvaa ongelmanratkaisua, jossa oppiminen, testaaminen ja kokeilu voivat tarkentaa suunnitelmaa


 • vaihe sisältää tuotteen tai teoksen ja prosessin arvioinnin
 • opettajan arvioinnin sekä oppilaiden itse- ja vertaisarvioinnin kohteena on koko käsityöprosessi
 • arvioinnissa palataan prosessin eri vaiheiden kautta ideointiin ja suunniteluun
 • arviointia auttaa prosessin dokumentointi näkyvään muotoon esimerkiksi tekstien, kuvien, videoiden sekä niiden yhdistelmien välittämänä


http://www.edu.fi/perusopetus/kasityo/ops2016_tukimateriaalit/kasityoprosessi_perusopetuksessa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä