7. lk Käsityö

Sisällöt vuosiluokalla 7

Seitsemännellä luokalla oppilas osallistuu kaksi vuosiviikkotuntia viidennellä luokalla valitsemaansa käsityön ns. koviin tai pehmeisiin materiaaleihin painottuvaan opiskeluun. Oppilas valitsee yhdessä opettajan kanssa oman kiinnostuksensa mukaan opettajan laatimista laaja-alaisista tehtävistä itselleen sopivan/sopivia. Tehtävät on suunniteltu niin, että ne sisältävät vaihtoehtoisia tekniikoita ja työstämistapoja, joiden avulla oppilas voi suunnata omaa suunnitteluaan, työskentelyään ja toteutustaan osaamisensa rajoissa. Tehtävissä pyritään tarjoamaan mahdollisuus myös materiaalirajat ylittävään työskentelyyn. Tehtäviin pyritään sisällyttämään lisäksi mahdollisuus ainerajat ylittävään työskentelyyn oppilaan niin halutessa.

Työskentelyn edetessä kiinnitetään huomiota opettajan ja oppilaan jatkuvaan vuoropuheluun, oppilaan itsearviointitaitojen vahvistumiseen ja siihen, että työskentely voi elää ja muuttua koko prosessin ajan niiden havaintojen pohjalta, joita työn edistyminen tuo tullessaan.

Arviointi suunnataan sekä valmistuviin tuotteisiin/tuotoksiin että koko työskentelyprosessiin. Oppilas tekee oman itsearviointinsa(mahdollisuuksien mukaan), opettaja oman arviointinsa. Oppilaalle annettavassa arvioinnissa käytetään numeroarviointia. Arviointia voidaan suorittaa lisäksi myös vertais- tai ryhmäarviointina. Todistuksiin annetaan arvosanat numeroina.

Seitsemännellä luokalla esiin tulevia tekniikoita ja aihealueita voivat olla esim. seuraavat :

 • vaate- ja sisustusompelu, kaava, ompelun yksityiskohdat
 • erilaiset lankatekniikat puikoin, koukuin, erityistyövälinein
 • kirjominen käsin, koneella; näiden yhdistelmät
 • muodon ja pinnan tuottaminen
 • väriyhdistelmät, värien vaikutus
 • Puuntyöstökoneiden turvallinen käyttö
 • Elektroniikka
 • Robotiikka
 • moottoriteknologia
 • hitsaustekniikoihin tutustuminen/opettelu (metallin liitos)
 • tekninen piirrustus
 • työturvallisuus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä