Kankunharjun varhaiskasvatusyksikkö

Yhteystiedot

Kankunkuja 1, 78300 Varkaus

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Sari Puustinen
p. 040 837 9051
sähköposti: sari.puustinen@varkaus.fi

Apulaisjohtaja Anu Pesonen p. 044 444 2206

Ryhmät:

Tintit 1-3 vuotiaat p. 044 743 6575 tintit.kankunharju@varkaus.fi
Peipot
1-3 vuotiaat p. 044 743 6574 peipot.kankunharju@varkaus.fi
Unikot 3-5 vuotiaat p. 044 743 6576 unikot.kankunharju@varkaus.fi
Ulpukat 5v.  ja esiopetus p. 044 743 6577 ulpukat.kankunharju@varkaus.fi
Esikot Esiopetus p. 044 743 6578 esikot.kankunharju@varkaus.fi

Esiopetusryhmän sivut löytyvät esiopetus-osiosta.


Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Ulla Sopanen
p. 0417323907
ulla.sopanen@varkaus.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö
Anne Tuunainen
p. 040 834 7988
anne.tuunainen@varkaus.fi


Esittely

Kankunharjun varhaiskasvatusyksikkö sijaitsee lähellä metsää, järveä ja lenkkipolkuja. Sijaintimme tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympäröivän maaston ja luonnon monipuoliseen käyttöön toiminnassamme. Kankunharjun varhaiskasvatusyksikkö on aloittanut toimintansa vuonna 1991. Meillä on viisi ryhmää, joissa toimii noin 80 lasta ja parikymmentä kasvattajaa.

Työmme tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen kokonaisvaltainen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsi saa kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä ja myönteisessä ilmapiirissä. Huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisesti. Toimintamme on monipuolista ja lapsen tarpeet huomioonottavaa. Luonto lähellämme tarjoaa meille rikkaan lisän oppimisympäristöömme.

Teemme yhteistyötä perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa lapsen parhaaksi. Saatatte tavata päiväkodissa laitoshuoltajia, opiskelijoita sekä muita yhteistyökumppaneita (esim. toiminta- ja puheterapeutit, psykologit ja sosiaalityöntekijät). 


Päiväkotimme on avoinna ma-pe klo 6.30-17.00.

Pro-toimintakulttuuri ja sitä ohjaavat periaatteet Kankunharjun päiväkodissa

Varkauden kaupungin varhaiskasvatusyksiköt ovat sitoutuneet ProVakan (positiivinen ryhmässä oppiminen varhaiskasvatuksessa) myötä toimintakulttuurin muutokseen. Kehitysvaiheessa oleva toimintakulttuurin muutos on osa Jyväskylän yliopiston ohjaamaa prosessia, jonka myötä koko Varkauden kaupungin varhaiskasvatuksessa on yhtenäiset käytänteen lasten ohjaamisessa ja positiivisen, kohdennetun sekä oikea-aikaisen palautteen antamisessa. Positiivisen palautteen vahvistamiseksi käytössä on konkreettiset muistukkeet. Meillä Kankunharjun varhaiskasvatusyksikössä käytössä on Pro-pupukortit.

Kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä on laadittu käyttäytymisodotukset, joita on harjoiteltu yhdessä, ja jotka jäävät elämään arjessa. Käyttäystymisodotusten malliesimerkkinä on aina aikuinen, joka näyttää omalla käyttäytymisellään ja vuorovaikutuksellaan oikean, toivotun tavan toimia. Käyttäytymisodotuksia on laadittu päivän eri tilanteisiin. Lähtökohtana yhteisille käyttäytymisodotuksille ovat olleet huoltajien toiveet lasten käyttäytymiseen liittyvässä oppimisessa ja opettamisessa, sekä henkilöstölle järjestetyt kyselyt, joiden pohjalta ovat löytyneet yhteisiä toimintatapoja kaipaavat tilanteet. Kankunharjun päiväkodissa huoltajille tehdyssä kyselyssä tärkeiksi koettiin kaveritaitoihin, hyviin käytöstapoihin ja tunnetaitoihin liittyvät käyttäytymisodotukset. 

Kulloinkin opeteltavan asian tueksi ryhmissä on kaikkien nähtävillä käyttäytysodotuksista konkreettiset kuvalliset toimintaohjeet. Muistukkeina positiivisesta palautteesta käyttäytymisen suhteen käytämme pupukortteja, joita keräämällä yhteiseen pottiin lapset saavuttavat yhteisiä palkintoja. Kukin ryhmä toteuttaa palkkiojärjestämää ryhmään sopivalla tavalla.

Pupumerkkien kerääminen on ollut lapsista (ja aikuisista) innostavaa ja hauskaa. Toimintamalli on otettu myönteisesti vastaan arjessa, ja siitä on koettu olevan positiivista hyötyä käyttäytymisen tukemisessa. Arvioimme ja kehitämme toimintakulttuuria jatkuvasti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä