Kankunharjun päiväkoti

Yhteystiedot:

Kankunkuja 1, 78300 Varkaus
Päiväkodin johtaja Sari Puustinen p. 040 8379051
sähköposti: sari.puustinen@varkaus.fi

Varajohtaja: Sanna Lysinen p. 044 4442206


Ryhmät:

Tintit 0-3 vuotiaat p. 044 743 6575 tintit.kankunharju@varkaus.fi
Peipot
0-3 vuotiaat p. 044 743 6574 peipot.kankunharju@varkaus.fi
Unikot 3-5 vuotiaat p. 044 743 6576 unikot.kankunharju@varkaus.fi
Ulpukat 5 vuotiaat ja
esiopetus
p. 044 743 6577 ulpukat.kankunharju@varkaus.fi
Esikot 5 vuotiaat ja
esiopetus
p. 044 743 6578 esikot.kankunharju@varkaus.fi

Esiopetusryhmien sivut löytyvät esiopetus-osiosta.


Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Aira Sinkkonen

p. 040 5321320
aira.sinkkonen@varkaus.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö
Anne Kumpulainen
p. 040 8347988
anne.kumpulainen@varkaus.fi

Varhaiskasvatuksen sosiaalityöntekijä
Tiina Mikkonen-Reponen
p. 044 4442242
tiina.mikkonen-reponen@varkaus.fi

Esittely

Kankunharjun päiväkoti sijaitsee metsän reunassa, lähellä järveä ja lenkkipolkuja. Sijaintimme tarjoaa meille hyvät mahdollisuudet ympäröivän maaston ja luonnon monipuoliseen käyttöön toiminnassamme. Kankunharjun päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1991. Päiväkodissamme toimii yhteensä noin 90 lasta.

Työmme tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen kokonaisvaltainen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsi saa kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä ja myönteisessä ilmapiirissä. Huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisesti. Toimintamme on monipuolista ja lapsen tarpeet huomioonottavaa. Luonto lähellämme tarjoaa meille rikkaan lisän oppimisympäristöömme.

Teemme yhteistyötä perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa lapsen parhaaksi. Saatatte törmätä päiväkodin käytävillä aika ajoin työharjoittelijoihin, opiskelijoihin, tukityöllistettyihin, laitoshuoltajiin, sekä muihin talon ”ulkopuolisiin" ammattilaisiin/asiantuntijoihin mm. perheneuvonnan psykologit, toiminta- ja puheterapeutit. Päiväkotimme on auki ma-pe klo 6.30-17.00

Ohjeet arkeen

19.10.2020

KANKUNHARJUN PÄIVÄKODISSA

-varhaiskasvatukseen voi tulla ainoastaan oireettomana.

- sairastapauksissa on hyvä olla suoraan yhteydessä omalle terveysasemalle(hengitystieinfektio-vastaanotto puh. 044 7436297) ja toimia sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti. Allergisista nuhista ym. voitte olla yhteydessä neuvolaan.

- sairaana oleva huoltaja ei itse voi tuoda lasta päiväkotiin.

- päiväkodin tilat ovat toistaiseksi vain henkilökunnan ja lasten käytössä, joten lasta tuodessanne ja hakiessanne pyrkikää mahdollisimman nopeaan tiedon vaihtoon sekä lasten hoitoon jättämiseen, pidemmät asiat voimme soitella puhelimitse.

- muistattehan huomioida voimassaolevat ohjeet turvaväleistä ja hygieniasta. Vältetään tarpeettomia lähikontakteja ja ulkopuolisten oleskelua päiväkodin tiloissa (esim. Lapset ”leimataan” henkilöstön toimesta käsin päiväkotiin tullessa ja sieltä lähtiessä). Noudatetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa (huolehtikaa siis aamuisin lastenne käsienpesusta ennen lapsen luovuttamista ryhmään). Huoltajille löytyy käsidesiä ryhmätilojen eteisistä. Huoltajille tarkoitetut kenkäpussit on otettu toistaiseksi pois käytöstä, joten riisuthan kenkäsi eteiseen lasta tuodessasi ja hakiessasi.

- pakatkaa lasten reppuun vain päivän tarvikkeet, repun tulee kulkea päivän päätteeksi kotiin.

- omat lelut jätetään kotiin, mikäli lapsesi tarvitsee päiväkodilla unilelua, säilytämme unilelun hoitoviikon ajan lapsen sängyssä ja annamme kotiin pestäväksi vähintään kerran viikossa. Tutin käyttöä pyritään rajaamaan vain päiväunille, huoltajat huolehtivat tutin pesusta kotona vähintään kaksi kertaa viikossa.

- lasten vasu- ja esiopetuskeskustelut voidaan käydä päiväkodilla (turvavälit ja muuohjeistus huomioiden), puhelimitse tai Teamsin välityksellä.

- mikäli matkustatte maihin, joihin matkustusrajoitukset ovat voimassa, THLsuosittelee matkan jälkeen omaehtoista 10 vuorokauden karanteenia. Suositus on, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen. Opetushallitus kehoittaa noudattamaan tätä suositusta.Pro-toimintakulttuuri ja sitä ohjaavat periaatteet Kankunharjun päiväkodissa

Varkauden kaupungin varhaiskasvatusyksiköt ovat sitoutuneet ProVakan (positiivinen ryhmässä oppiminen varhaiskasvatuksessa) myötä toimintakulttuurin muutokseen. Kehitysvaiheessa oleva toimintakulttuurin muutos on osa Jyväskylän yliopiston ohjaamaa prosessia, jonka myötä koko Varkauden kaupungin varhaiskasvatuksessa on yhtenäiset käytänteen lasten ohjaamisessa ja positiivisen, kohdennetun sekä oikea-aikaisen palautteen antamisessa. Positiivisen palautteen vahvistamiseksi käytössä on konkreettiset muistukkeet. Meillä Kankunharjun päiväkodissa käytössä on Pro-pupukortit.

Kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä on laadittu käyttäytymisodotukset, joita on harjoiteltu yhdessä ja jotka jäävät arjessa elämään. Käyttäystymisodotusten malliesimerkkinä on aina aikuinen, joka näyttää omalla käyttäytymisellään ja vuorovaikutuksellaan oikean, toivotun tavan toimia. Käyttäytymisodotuksia on laadittu päivän eri tilanteisiin. Lähtökohtana yhteisille käyttäytymisodotuksille ovat olleet huoltajien toiveet lasten käyttäytymiseen liittyvässä oppimisessa ja opettamisessa, sekä henkilöstölle järjestetyt kyselyt, joiden pohjalta ovat löytyneet yhteisiä toimintatapoja kaipaavat tilanteet. Kankunharjun päiväkodissa huoltajille tehdyssä kyselyssä tärkeiksi koettiin kaveritaitoihin, hyviin käytöstapoihin ja tunnetaitoihin liittyvät käyttäytymisodotukset. 

Kulloinkin opeteltavan asian tueksi ryhmissä on kaikkien nähtävillä käyttäytysodotuksista konkreettiset kuvalliset toimintaohjeet. Muistukkeina positiivisesta palautteesta käyttäytymisen suhteen käytämme pupukortteja, joita keräämällä yhteiseen pottiin lapset saavuttavat yhteisiä palkintoja. Kukin ryhmä toteuttaa palkkiojärjestämää ryhmään sopivalla tavalla.

Pupumerkkien kerääminen on ollut lapsista (ja aikuisista!) innostavaa ja hauskaa. Toimintamalli on otettu myönteisesti vastaan päiväkodin arjessa ja siitä on koettu olevan positiivista hyötyä käyttäytymisen tukemisessa. Arvioimme ja kehitämme toimintakulttuuria jatkuvasti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä