II Esiopetus

Esiopetus

II ESIOPETUS

Tässä vain sisällysluettelo - linkit lukuihin vasemmalla!

1. OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

1.1 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

1.2 Paikallinen opetussuunnitelma ja sen kehittäminen

1.3 Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen ja keskeiset ratkaisut

2. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

2.1 Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

2.2 Esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua

2.3 Arvoperusta

2.4 Oppimiskäsitys

2.5 Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa

2.5.1 Ajattelu ja oppiminen

2.5.2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

2.5.3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

2.5.4 Monilukutaito

2.5.5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

2.5.6 Osallistuminen ja vaikuttaminen

2.6 Paikallisesti päätettävät asiat (lainaus perusteista 2014)

3. KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

3.1.1 Kaikille yhteinen esiopetus

3.1.2 Oppimisen ja oivalluksen ilo

3.1.3 Lapsi osallisena ja oman elämänsä toimijana

3.1.4 Hyvinvointi ja turvallinen arki

3.2 Oppimisympäristöt esiopetuksessa

3.2.1 Sosiaalinen ympäristö

3.2.2 Esiopetustilat ja leikkivälineet

3.2.3 Aistiympäristö

3.2.4 Luontoympäristö

3.2.5 Rytmi ja vuodenkierto

3.2.6 Taiteellinen toiminta

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa

3.3.1 Yhteistyö esiopetuksessa

3.3.2 Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

3.3.3 Yhteistyö siirtymävaiheissa

3.4 Paikallisesti päätettävät asiat

4. ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMISEN PERIAATTEET

4.1 Monipuoliset työtavat

4.2 Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena

4.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet

4.3.1 Ilmaisun monet muodot

4.3.2 Minä ja meidän yhteisömme

4.3.3 Tutkin ja toimin ympäristössäni

4.3.4 Kasvan ja kehityn

4.4 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

4.4.1 Erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat esiopetuksessa

4.4.2 Kaksikielinen esiopetus

4.5 Paikallisesti päätettävät asiat

4.5.1 Monipuoliset työtavat

4.5.2 Arviointi opetuksessa ja oppimisen tukena

4.5.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet

4.5.4 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

5. LAPSEN KASVUN JA OPPIMISEN TUKI

5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

5.2 Yhteistyö huoltajan kanssa tuen aikana

5.3 Yleinen tuki

5.4 Tehostettu tuki

5.4.1 Pedagoginen arvio

5.4.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana

5.5 Erityinen tuki

5.5.1 Pedagoginen selvitys

5.5.2 Erityisen tuen päätös

5.5.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

5.5.4 Pidennetty oppivelvollisuus.

5.6 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

5.6.1 Osa-aikainen erityisopetus

5.6.2 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja erityiset apuvälineet

5.7 Paikallisesti päätettävät asiat

6. OPPILASHUOLTO

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

6.4 Oppilashuoltosuunnitelmat

6.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

6.5.1 Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta

6.5.2 Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

7. ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN TAI KASVATUSOPILLISEEN JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA ESIOPETUS

7.1 Paikallisesti päätettävät asiat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä