Hyvät Kuuslahden koulun oppilaat ja vanhemmat

Hyvät Kuuslahden koulun oppilaat ja vanhemmat

Syyslukukausi on saatu jälleen käyntiin. Tällä hetkellä koulussamme opiskelee 54 reipasta koululaista ja lokakuussa saamme vielä kaksi oppilasta joukkoomme lisää. 1.-2. -luokassa opiskelee 16 oppilasta, 3.-4. -luokassa 12 oppilasta ja 5.-6. -luokassa 26 oppilasta.

Kouluympäristö alkaa olla kokonaisuudessaan valmis. Koulurakennuksen ja sen pihapiirin lisäksi ranta-alue toimii loistavasti meidän koululaisten ja päiväkodin oppimisympäristönä ja virkistysalueena. Lisäksi koulu ja sen ympäristö ovat tietenkin tärkeitä ajanviettopaikkoja koko kyläläisille ilta-aikaan. Tällä hetkellä ei ole muita koulun lähiympäristön suunnitelmia kuin muutamien istutusten saaminen koulupihan ympäristöön ja pienen frisbeegolf -radan suunnitteleminen ja rakentaminen, josta on jo alustavasti sovittu liikuntatoimen kanssa.

Olemme olleet kiitollisia, että saimme aloittaa syyslukukauden viimeinkin normaaliin tapaan kahden koronarajoitusten sävyttämän vuoden jälkeen. Toivotaan, että tilanne jatkuu yhtä hyvänä lukuvuoden loppuun.

Teemme tänäkin vuonna yhteistyötä vanhempainyhdistyksen kanssa tapahtumien ja varojenkeruun muodossa. Mieleenpainuvimpia koulumuistoja ovat juuri normaalista arjesta poikkeavat koulupäivät ja erityisesti koulun ulkopuoliset retket ovat kouluvuoden kohokohtia. Ensi keväänä toukokuussa toteutetaan jälleen 5.-6. -luokan leirikoulu Piispalassa ja 1.-4. -luokat tekevät oman päiväretken johonkin lähialueen kohteeseen.

Laadukas ja monipuolinen perusopetus sekä yhteistyö kotien kanssa ovat kaikkein tärkeintä koulutyössä. Tämän lukuvuoden muita painopistealueita ovat:

 

  1. Hyvin mielen vuosi! (koko kunnan yhteinen tavoite):

Tavoitteena on, että oppilaat oppivat tunnistamaan erilaisia tunnetiloja ja sanoittamaan niitä. Myös kiireettömän ilmapiirin ylläpitäminen on tärkeää.

Tunnetiloja konkretisoidaan esimerkiksi tekemällä luokkien seinille mittareita tunnetilojen ilmaisemiseen. Luokissa harjoitellaan tunnetaitoja sekä Hyvän mielen taitoja erilaisten harjoitteiden ja toimintatapojen avulla hyödyntäen esimerkiksi Mieli Ry:n tuottamaa materiaalia. Henkilökunnan vireydestä huolehditaan järjestämällä virkistysiltapäivä ja muita yhteisiä tapahtumia.

 

  1. Liikunta ja hyvinvointi

Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät liikunnan merkityksen fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Tavoitteena on myös oppilaiden kannustaminen arki- ja hyötyliikuntaan.

Tavoitteen ympärille rakennetaan monialainen oppimiskokonaisuus, joka syyskuun loppupuolella. Myös muita liikunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä toteutetaan lukuvuoden aikana.

 

  1. Lukuharrastukseen innostaminen

Tavoitteena on lisätä oppilaiden omaehtoista lukemista ja kehittää heidän lukutaitoaan.

Luokissa tehdään näkyväksi lukuvuoden aikana oppilaiden lukemien kirjojen määrä. Lukuvuoden aikana tehdään myös yhteistyötä kirjaston kanssa esimerkiksi kirjavinkkausten ja kirjailijavierailuiden muodossa sekä käydään vierailulla Siilinjärven pääkirjastolla. Lukuvuoden aikana järjestään kahden päivän laajuinen monialainen oppimiskokonaisuus lukemisen -teeman ympärille.

Mukavaa ja turvallista kouluvuotta kaikille!

Kuuslahden koululla 2.9.2021

Olli Airaksinen

rehtori

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä