Laaja-alainen erityisopetus

Laaja-alainen erityisopetus Kuuslahden koululla

  • Erityisopettaja Tuula Pajula, paikalla maanantaisin 

 

  • Perusopetuksen lähtökohtana on yleisopetus ja jokaiselle oppilaalle annettava yleinen tuki. Kuitenkin kenen tahansa oppilaalle voi tulla aikoja, jolloin tuen tarve kasvaa. Oppilaalle tarjottavan tuen tarkoitus on tukea oppimista, kasvua ja kehitystä niin, että saavutetaan opetussuunnitelmassa laaditut tavoitteet.  

 

  • Tuki on järjestetty kolmiportaisesti (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) 

 

  • Tukimuotoja ovat mm. eriyttäminen, tukiopetus, samanaikaisopetus ja laaja-alainen erityisopetus. Erityisopetus tapahtuu samanaikaisopetuksena, pienryhmäopetuksena tai yksilöopetuksena. 

 

  • Tehostettuun tukeen voidaan siirtyä, kun oppilas tarvitsee oppimisessaan/koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai useaa tuen muotoa yhtä aikaa. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. 

 

  • Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilas voi siirtyä erityisen tuen piiriin. Erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Se laaditaan yhdessä oppilaan, huoltajan ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. 

 

 

Yhteystiedot tuula.pajula@siilinjarvi.fi, 0447401806, Wilma 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä