Lukuvuositiedote ja -suunnitelma

Hyvät Kuuslahden koulun oppilaat ja vanhemmat

Hyvät Kuuslahden koulun oppilaat ja vanhemmat

Syyslukukausi on saatu jälleen käyntiin. Tällä hetkellä koulussamme opiskelee 47 reipasta koululaista. 1.-2. -luokassa opiskelle 19 oppilasta, 3.-4. -luokassa 15 oppilasta ja 5.-6. -luokassa 13 oppilasta. Koulun oppilasmäärä on edellistä vuotta jonkin verran pienempi, sillä edeltävää ikäluokkaa ovat olleet meidän koulumme mittapuulla tavallista suurempia. Viime keväänä yläkouluun siirtyi 18 oppilasta ja uusia oppilaita koulussamme aloitti 11 oppilasta.

Mielestäni koulussamme on moni asia hyvin. Koen vahvuudeksemme työhönsä sitoutuneen henkilökunnan, hyvän kotien ja koulun välisen yhteistyön sekä yhteisöllisen ilmapiirin. Erikseen nostan esille toimivan vanhempainyhdistyksen, jonka perustehtävänä on tukea päiväkodissa ja koulussa olevin lasten arkea. Toteutamme vuosittain useita tapahtumia ja retkiä yhteistyössä päiväkodin, koulun ja vanhempainyhdistyksen kanssa. Vanhempainyhdistyksen antama taloudellinen tuki näihin tapahtumiin ja retkiin vaatii tietenkin myös varojen keruuta. Varojen keräämiseksi olemme olleet mukana toteuttamassa vuosittain yhden tai useamman myyntitempauksen. Vanhempainyhdistyksen aktiivinen porukka on kerännyt varoja myös kioskimyyntien avulla ja järjestämällä keväisin Kuuslahden kuhinat -tapahtuman.

Laadukas ja monipuolinen perusopetus sekä yhteistyö kotien kanssa ovat kaikkein tärkeintä koulutyössä. Tämän lukuvuoden muita painopistealueita ovat:

 

  1. Ryhtiliike (koko kunnan yhteinen tavoite):

Tavoitteena on, että oppilaat oppivat tiedostamaan oman vastuun ympäristön viihtyvyyden ylläpitämisessä. Jokainen koululainen ja koulun henkilökuntaan kuuluva vaikuttaa omalla käytöksellään koko kouluyhteisön sosiaaliseen ympäristöön.

Tunnetiloja konkretisoidaan toteuttamalla monialaisen oppimiskokonaisuuden (3 pv) teeman ympärille. Näiden päivien aikana pohdimme oppilaslähtöisesti yhteistä viihtyvyyttä parantavia toimintatapoja, teemme niihin liittyviä videoita ja kuvallisia ohjeita.

 

  1. Ympäristöä tukevat valinnat ja kestävä elämäntapa

Tavoitteena on luoda pysyvät toimintatavat kierrätykseen. Tutustumme myös ympäristön hyvinvointia tukeviin toimintatapoihin ja opiskelemme oppilaiden energiatietoisuutta lisääviä aihealueita ikätaso huomioiden.

Konkreettisena toimintona hankimme koululle asianmukaiset keräysastiat esimerkiksi lasille, metalleille ja paristoille. Toteutamme myös monialaisen oppimiskokonaisuuden (2pv) aiheen ympärille kevätlukukauden aikana.

 

  1. Oppilaiden osallistamisen tehostaminen

Jokainen koulun oppilas pääsee vaikuttamaan lukuvuoden aikana järjestettävien tapahtumien ja yhteisten toimintatapojen suunnitteluun.

Oppilaskunnan hallituksessa olevien oppilaiden roolia oman luokan asioiden edustajana tehostetaan. Samalla kuitenkin huolehdimme, että kaikki oppilaat pääsevät luokissa vaikuttamaan asioihin, joita oppilaskunnan hallituksen kokouksissa käsitellään.

Mukavaa ja turvallista kouluvuotta kaikille!

Kuuslahden koululla 18.9.2023

Olli Airaksinen

rehtori

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä