Lukuvuositiedote ja -suunnitelma

Hyvät Kuuslahden koulun oppilaat ja vanhemmat

Hyvät Kuuslahden koulun oppilaat ja vanhemmat

Syyslukukausi on saatu käyntiin ja koulutyö sujuu jo omalla painollaan. Tällä hetkellä koulussamme opiskelee 58 reipasta koululaista, mikä on koulun tiloihin suhteutettuna sopiva ja hyvä määrä. Oppilasmäärä ei jakaudu tasaisesti kaikkiin luokkiin, sillä ikäluokat ovat hyvin erikokoisia.

Kesän aikana on vanhempainyhdistyksen toimesta saatu ranta-alue lähes valmiiksi. Suuret kiitokset hankkeessa mukana olleille vanhemmille ja kyläläisille. Näin ollen kouluympäristö alkaa olla kokonaisuudessaan valmiina. Koulun pihalle on tarkoitus saada vielä asfalttialueelle väriä pihamaalausten muodossa. Viime keväänä oppilaat suunnittelivat liikuntaan aktivoivia pihamaalauksia, joista oppilaskunnan hallitus on tämän lukuvuoden alkupuolella valinnut muutaman ehdokkaan. Jos säätä sallii, maalauksia pyritään tekemään jo syyslukukaudella, mutta viimeistään keväällä.

Korona-tilanne on vaikuttanut koulujen toimintaan jo pitkään. Koronaohjeet ja säännöt ovat alkaneet uuvuttaa niin oppilaita, huoltajia kuin henkilökuntaakin. Toiveissa on, että pääsisimme pikkuhiljaa palaamaan kohti normaalia koulun arkea niin opetuksessa kuin huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössäkin.

Laadukas ja monipuolinen perusopetus sekä yhteistyö kotien kanssa ovat kaikkein tärkeintä koulutyössä. Tämän lukuvuoden muita painopistealueita ovat:

 

  1. Sinnikkyys (koko kunnan yhteinen tavoite):

Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät mitä sinnikkyys on ja kuinka se heidän käytännön koulutyössään näkyy. Pyrkimyksenä on, että oppilaat oppisivat ponnistelemaan sellaisissakin asioissa, joita ei opi heti tai ne tuntuvat aluksi vaikeilta.

Koulun henkilökunnan tehtävänä on auttaa tunnistamaan sinnikkyyttä vaativia tilanteita ja kannustaa oppilaita yrittämään parhaansa ja tekemään vaikeasti opittavia asioita tarvittaessa uudelleen.

  1. Kädentaitojen vahvistaminen

Tavoitteena on, että oppilaat oppivat lukuvuoden aikana käyttämään käsityö- ja askartelutarvikkeita asianmukaisesti sekä hallitsemaan käsitöiden tekemisessä tarvittavat perustaidot. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi langan laittaminen neulaan, solmujen tekeminen, leikkaaminen, mittaaminen, sahaaminen jne.  

Tavoitteen ympärille rakennetaan monialainen oppimiskokonaisuus, joka toteutetaan neljänä erillisenä teemapäivänä lukuvuoden aikana. Teemapäivinä keskitytään eri materiaalien käyttöön ja niihin soveltuviin tekniikoihin.

  1. Lähialueen luontokohteisiin tutustuminen

Tavoitteena on, että oppilaat tutustuvat lähialueen luontokohteisiin ja että jokainen oppilas saa lukuvuoden aikana vähintään yhden luontoelämyksen.

  • Oppilaat etsivät tietoa lähialueen luontokohteista ikätason mukaisesti. Lukuvuoden aikana tehdään vähintään yksi retki lähialueen luontokohteeseen. Tavoitteen ympärille suunnitellaan kestoltaan yhden päivän mittainen monialainen oppimiskokonaisuus, joka sisältää retken yhteen lähialueen luontokohteeseen.

 

Mukavaa ja turvallista kouluvuotta kaikille!

Kuuslahden koululla 2.9.2021

 

Olli Airaksinen

rehtori

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä