MILES eli Movement Improves Learning In Schools

MILES eli Movement Improves Learning In Schools - vapaasti suomennettuna: liikkuminen parantaa oppimista kouluissa.

Projektissa on mukana 6 eri maata: Suomi, Portugali, Saksa, Turkki, Italia ja Espanja (joka koordinoi hanketta). Projektin kesto on lukukaudet 18-19 ja 19-20. Ahmon koulusta mukana ovat oppilaista 8d luokka projektin koeryhmänä ja 8b luokka vertailuryhmänä.

Projektin aikana oppilaamme matkustavat neljään eri maahan ja meille Ahmolle tulee vierailijoita toukokuussa 2019.

Projektin tarkoituksena on

  • tutkia pienimuotoisesti ( 6 maata- 12 luokkaa), miten liikkuminen edistää oppimista
  • luoda ja jakaa erilaisia hyviä käytöntöjä liikunnan edistämiseksi koulupäivän aikana sekä koulun sisällä, että kansainvälisesti
  • tehdä yhteistyötä projektin eri maiden välillä ja tarjota oppilaille kokemuksia kansainvälisistä projekteista ja matkustamisesta
  • kiinnittää huomio terveellisiin elämäntapoihin ja kannustaa niiden noudattamiseen

Liikkumattomuus ja liiallinen istuminen ovat ongelmia, joihin haluamme projektimme avulla Haluamme demonstroida, että päivittäinen fyysinen aktiivisuus sekä istumisen katkaiseminen teoriatunneilla parantavat oppilaiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä koulussa, että kotona ja lisäävat koko kouluyhteisön hyvinvointia. Yksilön kohdalla  projektin tavoitteena on parantaa koulumenestystä, vähentää rauhattomuutta luokassa, parantaa oppilaiden aktiivisuutta ja edistää terveellisiä elintapoja.

 

8d luokan teoriatunneilla otetaan käyttöön “Brain Brakes” aivojumpat. Näiden lyhyiden tuokioiden aikana, jotka toistuvat 1-2 kertaa oppitunnissa, tehdään aivoja aktivoivia motorisia tehtäviä. Oppilaat suunnittelevat näitä tuokioita kansainvälisissä tapaamisissa opettajien johdolla. Lisäksi yhdessä oppilaiden kanssa kehitetään koulun välituntiliikuntaa.

Joissakin projektikouluissa koulupäivä alkaa joka päivä aerobisella liikunnalla. Meillä yritetään sisällyttää mahdollisimman paljon aerobista liikuntaa (koulu)viikkoon. Oppilaiden kanssa pohditaan terveellisten elämäntapojen vaikutusta jokapäiväiseen elämään ja tehdään erilaisia tehtäviä liittyen terveellisiin elämäntapoihin.

 

Projektin tuotokset jaetaan eri maiden kesken erilaisten internet-alustoiden välityksellä ja projektille tehdään omat nettisivut. Oppilaille, opettajille ja vanhemmille tehdään projektin aikana kyselyitä liittyen mm. elintapoihin, koulumenestykseen ja työrauhaan. Näihin kyselyihin vastataan sähköisesti tietokoneella tai puhelimella. Jokaisessa kansainvälisessä tapaamisessa on omat teemansa ja näiden teemojen mukaisiin aiheisiin perehdytään vierailun jälkeen jokaisen kotimaassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä