Kiusaamiseen puuttuminen - Koulusovittelu

Koulusovittelu Ahmon koulussa

Ahmon koulussa puututaan kaikkeen epäasialliseen käyttäytymiseen ja kielenkäyttöön. Lisäksi oppilaita rohkaistaan kertomaan epäkohdista koulun henkilökunnalle ja huoltajille. Kun koululle tulee tieto tai epäily kiusaamisesta tai häirinnästä, tiedon saanut aikuinen selvittää tilannetta tilanteen vaatimalla tavalla niin, että oppilaat saavat kuulluksi tulemisen kokemuksen.

Mikäli kyseessä on yksittäinen tilanne, tilanteen havainnut aikuinen keskustelee ja selvittää tilanteen yhdessä osallisten kanssa. Mikäli kyseessä on yksittäinen pieni asia, jonka oppilaat voivat ratkaista itse, ohjataan oppilaita löytämään ratkaisu keskenään, Verso-toiminnan kautta. Vertaissovittelijoina toimivat ryhmä koulutettuja oppilaita. Verso-ohjaajina toimivat nimetyt opettajat. Riitojen ja mielipahojen sovittelut tapahtuvat yleensä välituntien aikana. Sovittelijoilla on käytössään selkeä kysymyspatteristo, jolla tilanne etenee. Seurantatapaamisessa vielä tarkastetaan, ovatko lupaukset pitäneet. Prosessi on siis melko nopea tapa lievittää oppilaiden välisiä jännitteitä heti, ennen kuin niistä kasvaa suurempi kiusaamisen vyyhti.

Mikäli kyseessä on toistuva kiusaaminen tai häirintä, asiasta tiedon saanut aikuinen vie asian sovitteluryhmään. Sovittelyryhmä koostuu opettajista.
Konfliktin selvittäminen etenee siten, että oppilaiden kanssa keskustellaan ikätasoon sopivalla tavalla. Keskustelujen kulku sekä se mitä on sovittu, kirjataan ylös. Koulun aikuiset tiedottavat kaikkien osapuolten huoltajia käsiteltävänä olleesta asiasta ja järjestävät seurantakeskustelut eri osapuolten kanssa. Selvittelyssä käytetyt lomakkeet arkistoidaan.
Mikäli tilannetta ei saada retkeamaan, perustetaan tarpeen mukaan jokaiselle osalliselle oppilaskohtainen monialainen yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä. Tarpeen mukaan koulun aikuiset voivat kutsua asian selvittämiseen mukaan koulun ulkopuolisia tahoja esim. poliisin Ankkuri-ryhmä.

Ahmon koulussa oppilaiden välisiä ristiriitatilanteita selvitetään Versossa ja Restoratiivisen sovittelun avulla. Versossa ristiriitatilanteita selvittelevät tehtävään koulutetut vertaissovittelijaoppilaat. Restoratiivisessa sovittelussa pyritään aikuisjohtoisesti löytämään ratkaisuja oppilaiden ristiriitatilanteisiin.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä