Arviointi ja Järjestyssäännöt

AHMON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖTNoudatan koulun järjestyssääntöjä työrauhan, turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi.
Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa koulun toiminnassa, myös kerhossa,
retkillä ja leirikoulussa.

Oman ja toisten työn arvostaminen on opiskelun ja työskentelyn perusta

Tulen oppitunneille ajoissa, opiskeluvälineet mukanani ja kotitehtävät tehtyinä.
Kannan vastuuta omasta työskentelystäni.

Hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen ovat osa koulun arkipäivää

Käyttäydyn asiallisesti kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohtaan.
Noudatan hyviä tapoja ja otan toiset huomioon.
Ruokailen hyviä ruokailutapoja noudattaen.
Pukeudun koulutyöhön tarkoituksenmukaisella tavalla.
Koulupäivän aikana otan huomioon liikennesäännöt ja muut tiellä liikkujat.
Mopot ja polkupyörät säilytetään niille osoitetuilla paikoilla.

Viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä koulutyö sujuu hyvin

En hyväksy kiusaamista enkä itse osallistu kiusaamiseen.
Noudatan henkilökunnan ja opettajien antamia ohjeita.
Oleskelen koulun tiloissa vain koulupäivän ajan.
Vietän välitunnit välituntialueella. Poistun koulun alueelta kesken koulupäivän vain
luvalla.
Huolehdin koulun omaisuudesta ja siisteydestä. Ilmoitan aiheutuneesta vahingosta
koulun henkilökunnalle. Korvaan aiheuttamani vahingon.
En tuo kouluun kiellettyjä tai vaarallisia esineitä tai aineita.
Mobiililaitteita käytän koulupäivän aikana vain sovitulla tavalla.
En saa julkaista toisesta otettua kuvaa tai videota ilman tämän lupaa missään
julkisessa paikassa.

Sääntöjen rikkominen voi johtaa seuraamuksiin
Koulun sääntöjen rikkominen voi johtaa opetussuunnitemassa ja laissa säädettyihin
toimiin.
Koulutehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä koulupäivän jälkeen
suorittamaan tehtäviään.
Opettajalla on oikeus ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet haltuun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä