≡ Navigointi

Savukoski

Tapahtumia

ICT-taitotesti

Korvatunturin koulu on yksi valtakunnaliseen testiin osallistuvista kouluista: Tietoteknologisia taitoja kartoitetaan ja testataan 9.-luokkalaisilta ja opettajilta (Mukana on 68 kuntaa).

Tikkataulu-kysely

Kyselyyn vastaa jokainen oppilas yhden kerran nettiyhteydellä varustetulla tietokoneella tai tablettitietokoneella.

Kysely koostuu erilaisista osioista. Niissä oppilas liikuttaa valitsemiaan vastauksia, kirjoittaa vastauksen ja rastittaa yhden tai useamman vaihtoehdoista. Opettaja voi auttaa vastaamisessa ja kysymysten ymmärtämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Vastaamisaika 20.2.-24.3.2017

Kyselyn sivulla 2 kysytään oppilaiden kiinnostusta taiteen ja kulttuurin aloihin ja sivulla 4 liikuntalajeihin. Tässä osiossa liikutetaan hiirellä vastauksia. Oppilas voi valita niin monta alaa tai lajia kuin haluaa ja liikutella niitä. Mitä lähemmäksi kuvion keskustaa alaa tai lajia liikuttaa, sitä kiinnostuneempi on sen harrastamisesta. Ne alat ja lajit, joista oppilas ei ole kiinnostunut, voi jättää paikoilleen (eli niitä ei tarvitse liikuttaa lainkaan). Vastaukset on tallennettu kun kysely päättyy tekstiin "Kiitos mielipiteistäsi."

Saamme vastauksista Korvatunturin koulua kuvaavat omat tikkataulut liikunnanharrastuksista ja taiteiden harrastuksista.