Tukitoimet

Erityisopetuksen pienryhmä

Kiikan koulussa toimii erityisopetuksen pienryhmä. Ryhmässä voi opiskella erityisen tuen oppilas joko yleisen tai yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaisesti. Pienryhmä tarjoaa erityisopetusta esimerkiksi tietyissä tukea tarvittavissa oppiaineissa. Opiskelu järjestetään joustavasti yhteistyössä muiden Kiikan koulun luokkien kanssa. Opettajana toimii Janne Hämäläinen ja ohjaajana Minna Kankare.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus tukee oppilaita, joilla on lieviä oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeuksia voivat olla muun muassa lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan, keskittymisen, työskentelytaitojen, puheen ja hahmottamisen vaikeudeet. Osa-aikaiseen erityisopetukseen osallistumisesta sovitaan yhteisesti huoltajien ja luokanopettajien kanssa. Erityisopettajana toimii Päivi Kankaanranta. Mikäli teillä on huolia oppimiseen liittyvissä asioissa, ottakaa yhteyttä Päiviin.

Tukiopetus

Tukiopetus on tarkoitettu oppilaan tueksi, jotta oppimistavoitteet saavutettaisiin. Tukiopetusta annetaan joko lukujärjestystuntien ulkopuolella tai oppituntien aikana. Aloitteen tukiopetuksen saamiseksi voi tehdä koulu, huoltaja tai oppilas itse.