Oppilaskunta

Oppilaskunta 2018-2019

Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus yhteisten asioiden hoitamiseen. Kaikki oppilaat ovat automaattisesti oppilaskunnan jäseniä. Oppilaskunnalle valitaan vaalilla vuosittain hallitus, jossa on edustajat (2) jokaiselta luokalta. 

Koulumme oppilaskunnan toimintaa ohjaavina opettajina toimivat Minna Koivuniemi ja Katriina Laurila.