Psykososiaaliset taidot

Psykososiaaliset taidot

Tunne-etsivät peli

  • Tunne-etsivät peli on pelillinen oppimateriaali, jonka avulla harjoitellaan tunteiden tunnistamista puheesta ja kasvojen ilmeistä. Peli etenee juonellisesti ja sen vaikeustaso voidaan valita etukäteen tai se voi mukautua automaattisesti käyttäjän osaamista vastaavaksi.


    

  • Osana pelin etenemistä pelaajan on tunnistettava tunnetiloja sekä kasvoilta että puheesta ja kyettävä yhdistämään kasvoilla ja puheessa esiintyviä tunnetiloja toisiinsa. Pelissä käydään sarjakuvakertomusten avulla läpi myös sosiaalisia ristiriitatilanteita, joiden ratkaisemiseen pelaajaa ohjataan erilaisten ajatteluun ja käyttäytymiseen liittyvien myönteisten toimintamallien kautta. Oppimateriaalissa on mukana myös sanavaraston laajentamisharjoituksia ja kielikuvien ymmärtämistä helpottavia selityksiä.

    

   Peli on tarkoitettu erityisesti kuulovammaisten, kielenkehityksen erityisvaikeutta, ADHD/ADD:tä ja ns. autismin kirjon häiriöitä (mm. Aspergerin oireyhtymä, autismi) edustavien lasten opetuksen ja kuntoutuksen tueksi. Se soveltuu kuitenkin näiden erityisryhmien lisäksi kaikille 6–12-vuotiaille lapsille, joita kiinnostaa tutustua tunteisiin ja erityisesti, jos tunteiden tunnistaminen on heille pulmallista tai heillä on vaikeuksia sosiaalisissa tilanteissa/kaverisuhteissa. Lasta ohjaavalle aikuiselle on tarjolla materiaalin käyttöideoita koskeva lyhyt ohjeistus.

 • Tuotanto: Opetushallitus & Oodles Solutions O
 • Linkki: http://emo.oph.oodles.fi/

Tunne-etsivät Minipelit

   • Tunne-etsivät -materiaalissa on runsaasti minipelejä, joita voi pelata myös materiaalista irrallaan
   • Pelit on jaoteltu kolmeen ryhmään:
    • kasvoihin liittyvät tehtävät
    • kuuntelutehtävät
    • tunnesanatehtävät.
    • Kaikissa on kolme vaikeustasoa, helppo, keskitaso ja vaikea.
   • http://emo.oph.oodles.fi/minipelit.html

Kikattavan Kakkiaisen NAAMARALLI

 • Kikattavan Kakkiaisen NAAMARALLI on hassuttelupeli jossa tavoitteena on matkia animaatiohahmojen ilmeitä ja tunnetiloja. Mitä tarkemmin naamaasi vääntelet, sitä paremmat pisteet ja kikatukset voit saada.
 • Kehittää kiinnostumista kasvonpiirteiden tarkasteluun ja tunteiden näkymiseen kasvoilla
 • Maksullinen
 • https://itunes.apple.com/fi/app/naamaralli/id1016810652?l=fi&mt=8