Tehostetun ja erityisen tuen hanke 2011-2013

Kansallinen tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta käynnistyi yli kahdessasadassa kunnassa keväällä 2008. Toiminnan tavoitteena oli ja on edelleen jalkauttaa uusia erityisopetuksen linjauksia paikalliselle tasolle. Uusilla linjauksilla viitataan monihallinnollisesti luotuihin opiskelun tuen rakenteisiin ja toimintamalleihin, opetuksen järjestämiseen lähikouluperiaatteen mukaisesti, ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen vahvistamiseen sekä kolmiportaisen mallin mukaisten tukimuotojen käyttöönottamiseen ja tehostamiseen.

Linjausten taustalla on tieto siitä, että yhä useampi oppilas ei nykyisellään selviä yleisopetuksessa. Erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrä on ollut viime vuosina jatkuvasti kasvava. Kehittämistoiminnan myötä esi- ja perusopetuksessa on ollut tarkoitus luoda sellaisia toimintamuotoja, joiden avulla tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaaminen kouluilla paranisi. Tukitoimien varhainen ja oikea-aikainen käyttöönotto ennaltaehkäisisi opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä ja erityisen tuen päätöksien tarvetta. Kehittämistyön alla siten ovat olleet mm. tukitoimenpiteiden, kuten eriyttämisen, tukiopetuksen, samanaikaisopetuksen eri muotojen, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä oppilashuollon, määrä ja laatu. Lisäksi tavoitteena on riittävän pienien opetusryhmien ja moniammatillisen yhteistyön lisääminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä