Perusopetuksen opetussuunnitelma valinnaiset aineet lv.2022-23

Kaaron koulun valinnaiset aineet

Lukuvuonna 2022-2023 Kaaron koulun 5.luokkalaiset valitsevat kaksi valinnaista ainetta ja 6.luokkalaiset yhden.
Valittavia aineita ovat:
Liikunta, käsityö (kovat materiaalit), Tvt, draama ja teatteri ( ilmaisutaito), erätaidot ja retkeily

Valinnaisaineiden opetussuunnitelmat:

Liikunta

Tavoitteet:

 • Tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin koulun suomien mahdollisuuksien rajoissa.
 • Opitaan toimimaan reilun pelin- hengen mukaisesti toiset huomioiden.
 • Innostaa omaehtoiseen liikkumiseen ja tukea oppilaan liikunnallista elämäntapaa.
 • Syventää oppilaiden perusliikunnassa oppimia liikuntataitoja - ja tietoja.

Valinnaisessa liikunnassa painottuvat erilaiset pallo-ja viitepelit. Myös kaupungin eri liikuntapaikkoihin esim. frisbee-golf, palloiluhalli, jäähalli, keilahalli ovat mahdollisia liikuntapaikkoja valinaisessa liikunnassa. Tärkeää on, että olet kiinnostunut liikunnasta ja haluat kokeilla uusia lajeja ja olet valmis toimimaan erilaisissa ryhmissä innokkaasti, toisia kannustaen, mutta samalla muistaen , että kyseessä ei ole kilpaurheilu. 

Arviointi:

 • hyväksytty/hylätty

Musiikki

Tavoitteet:

 • Oppilaan musiikillisten taitojen ja tietojen kehittäminen ja vahvistaminen.
 • Musisoinnin ilon löytäminen ja esiintymistaitojen vahvistaminen.
 • Soittimiin tutustuminen, musiikin tuottaminen ja yhdessä musisoinnin harjoittelu.
 • Musiikillisten elämysten kokeminen ja tuottaminen.

  Sisällöt:

  Musiikin valinnaisella kurssilla soitetaan ja lauletaan ja samalla harjoitellaan luontevaa äänenkäyttöä ja eri soitinten soittotekniikoita. Painotus on bändisoittimissa ja yhteissoitossa, mutta oppilaiden toiveet huomioidaan kurssin suunnittelussa ja sisällön ja ohjelmiston valinnassa. Esiinnytään myös koulun tilaisuuksissa. Lisäksi tunneilla voidaan tehdä projektitöitä ja harjoitella improvisointia, säveltämistä ja sanoittamista ja mahdollisuuksien mukaan musiikkisovellusten käyttöä.

Arviointi:

 • hyväksytty/hylätty

Ilmaisutaito ( draama ja teatteri)

Tavoitteet:

 • Innostaa oppilaita draamalliseen ilmaisuun sekä oman ilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.
 • Harjoitellaan eläytymistä ja toisen asemaan asettumista, tunteiden ilmaisua, palautteen antamista ja esiintymistä pienin askelin.
 • Tutustutaan teatterin tekemiseen ja siihen liittyvien ammattilaisten työhön.
 • Rohkaistaan oppilaita tuomaan esiin omia ideoitaan ja käyttämään mielikuvitustaan. Huomioidaan oppilaiden toiveet ja ideat toiminnan toteutuksessa. 

  Draaman ja teatterin tunneilla pyritään löytämään ilmaisun ilo . Harjoituksia toteutetaan tunneilla vaihtuvien, mahdollisesti oppilaiden valitsemien teemojen mukaan. Lisäksi tutustutaan näytelmän tekemisen vaiheisiin ja esityksen valmistamiseen pienimuotoisesti ja oppilaslähtöisesti; valmistetaan yhdessä näytelmä ryhmän ideoiden pohjalta. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös vierailukäynti soveltuvassa kohteessa. 

Arviointi:

 • hyväksytty/ hylätty

Tieto-ja viestintätekniikka

Tavoitteet:

 • Antaa oppilaille valmiuksia käyttää Chromebook-laitetta sujuvasti opiskelun tukena.
 • Tutustua G Suite –alustan työkaluihin ja harjoitella niiden käyttöä monipuolisesti esimerkiksi omien tuotosten tekemisessä
 • Oppia tietotekniikan käsitteitä ja näppäintaitoja
 • Oppia vastuullista ja turvallista tieto- ja viestintäteknologian käyttöä mm. tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.
 • Oppia hyödyntämään internetiä tiedonhaun apuvälineenä ja opetella myös löydetyn tiedon kriittistä tarkastelua
 • Tutustua opiskelun kannalta hyödyllisiin sivustoihin /ohjelmiin mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan

Sisällöt:

 • Sisällöt suunnitellaan osin yhdessä oppilaiden kanssa tarpeiden, taitotason ja kiinnostuksen mukaan.
 • G-suite alustan työkalut: Gmail, Classroom, Docs, Slides, Sheets, Drive, Jamboard ym.
 • Chromebookin käyttömahdollisuudet opiskelussa ja omien luovien töiden tekemisessä
 • Internet tiedonhaussa ja tietolähteenä
 • Sovelluksia ja ohjelmia tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan

Arviointi

 • hyväksytty/ hylätty

 

Erätaidot ja retkeily

Toteutus: 2h/ joka toinen viikko

Tavoitteet

 • tutustutaan turvalliseen luonnossa liikkumiseen
 • tutustutaan retkeilyn perustaitoihin
 • ohjataan oppilasta havainnoimaan lähiympäristöä
 • harjoitellaan ensiaputaitoja
 • tutustutaan jokamiehenoikeuksiin
 • harjoitellaan metsäsuunnistusta

Sisältö

 • tulentekotaidot
 • ensiaputaidot
 • kartan käyttö
 • ruoanvalmistus luonnossa
 • kalastus
 • marjastus ja sienestys
 • majoittuminen luonnossa
 • sisältö tarkentuu ryhmän mieltymysten ja toiveiden mukaisesti

Arviointi

 • hyväksytty /hylätty

 

TN-valinnainen

Tavoitteet

 • Tn-valinnaisessa tehdään perinteisiä puu-ja metallitöitä oppilaiden omien ideioiden ja suunnitelmien mukaan ottaen huomioon käytettävissä olevat materiaalit, välineet ja taitotaso.
 • Myös elektroniikan pieniä rakentelusarjoja ( esim. äänisireeni, majakka, kaksintaistelupeli, pujottelupeli)voidaan tehdä halukkaiden oppilaiden kanssa ja näin perehtyä enemmän elektroniikan komponetteihin.
 • Tn-valinaisessa on tärkeää, että oppilas miettii erilaisia ideoita ( käyttöesineitä), mitä haluaa suunnitella, toteuttaa ja saada valmiiksi

Arviointi

 • hyväksytty/hylätty

 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä