5.25 Tietotekniikka

Tietotekniikan opinnot

Tietotekniikkaa käytetään lukiossa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Lisäksi on mahdollista syventää tietotekniikan taitoja opiskelemalla soveltavia koulukohtaisia kursseja, jotka arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Pyhäjoen lukiossa on myös mahdollista suorittaa tietojenkäsittelytieteiden yliopisto-opintoja approbatur-opintokokonaisuuden ( 25 opintopistettä) verran. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ja Avoimen yliopiston kanssa.

Tietotekniikan soveltavat kurssit

1. Tietotekniikka oppimisen välineenä (AT1)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään tietotekniikan perustyökaluja esim. Googlen monipuolisia palveluja sekä perehtyy sähköiseen koeympäristöön ja sen tarjoamiin sovelluksiin.

2. Julkaisun tekeminen 1 (AT2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii julkaisun tekemiseen liittyviä käsitteitä ja tekemään yhteistyötä Kuulumiset -lehden toimituksen sekä ilmoittajien kanssa. Opiskelija oppii käyttämään julkaisun tekemiseen tarvittavia ohjelmia ja tekemään julkaisun painokelpoiseksi sekä lähettämään sen kirjapainoon.

3. Julkaisun tekeminen 2 (AT3)

Kurssilla täydennetään AT2 -kurssilla opittuja julkaisun tekemisen taitoja. Tällä kurssilla opiskelija opettelee kiinnittämään huomiota julkaisun graafiseen ulkoasuun. Kurssilla tehdään Kuulumiset -lehteä jo osittain itsenäisesti.

4. Multimedian tekeminen (AT4)

Kurssilla harjoitellaan eri mediamuotojen muokkaamista ja yhdistämistä. Kurssilla tehdään mediakokonaisuus, joka sisältää erilaisia mediaelementtejä, kuten esim. kuvaa, ääntä, animaatioita ja videoita. Kurssi on mahdollista suorittaa joko itsenäisesti tai hyväksilukea jossain toisessa oppilaitoksessa suoritettu vastaava kurssi.

5. Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin (AT5)

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tietojenkäsittelytieteiden historiaa, osaa nimetä tietojenkäsittelytieteen osa-alueita ja tunnistaa tietojenkäsittelytieteiden sovelluksia sekä alan työtehtäviä. Kurssi on mahdollista suorittaa joko itsenäisesti tai hyväksilukea jossain toisessa oppilaitoksessa (esim. avoimessa yliopistossa) suoritettu vastaava kurssi.

6. Ohjelmoinnin perusteet  (AT6)

Kurssilla perehdytään ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin. Kurssin käytyään opiskelija osaa ohjelmoida pieniä ohjelmia jollain ohjelmointikielellä. Käytettävä ohjelmointikieli valitaan yhdessä opettajan kanssa. Kurssi on mahdollista suorittaa joko itsenäisesti tai hyväksilukea jossain toisessa oppilaitoksessa tai esim. MOOC-oppimisympäristössä suoritettu vastaava kurssi.

7. Tietotekniikan syventävä kurssi (AT7)

Opiskelijalla on mahdollisuus hyväksilukea jossain toisessa oppilaitoksessa, avoimessa yliopistossa tai oppimisympäristössä suoritettuja tietotekniikan/tietojenkäsittelytieteen opintoja.