5.28 Kokoava kurssi

Kokoava kurssi

Kurssilla kerrataan koko oppiaineen sisältö, tehdään tarvittavat kirjalliset työt sekä toimitaan alempien vuosiluokkien opintojen ohjaajana. Kurssin voivat suorittaa ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvat

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä