5.29 Kansainvälisyys

5.29 Kansainvälisyys

kv.png

Pyhäjoen kunta on nopeasti kansainvälistymässä paikkakunnan elinkeinoelämässä tapahtuvien suurten muutosten takia. 
Lukiolaisella on mahdolisuus osallistua kansainvälisyyden joka tasolle.

1. Kotikansainvälisyys KV1
 - Esimerkiksi osallistuminen Global.me kurssille
2. Kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys KV2
- Esimerkiksi osallistuminen Venäjä-yhteistyöhön
3. KV-liikkuvuus KV3
- Esimerkiksi osallistuminen ERASMUS-projektiin
4. Kansainvälinen innovaatioyhteistyö KV4
- Esimerkiksi osallistuminen Sciinno pohjoismaiseen projektiin