5.27 Ilmaisutaito

IT1 Ilmaisutaito

Paikallinen soveltava kurssi

Selvitellään keskustelemalla ja harjoituksilla eri tilanteisiin liittyvää puhekäyttäytymistä, esiintymisjännitystä, puhujan ja tilanteen välistä suhdetta, puheen rakennetta ja esittämisen vaatimia ilmaisukeinoja sekä neuvottelutekniikkaa.
Draamaharjoitusten pohjana ovat improvisaatiot eli näyttämöharjoitukset, joissa ei ole ennalta laadittua käsikirjoitusta. Niiden avulla harjoitellaan kontaktia vastanäyttelijään ja tilanteeseen. Näytellään lyhyiden tekstien pohjalta kuka, missä ja miksi kohtauksia

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnälläå