Valinnaisaineet

Valinnaisaineet

5-6 vuosiluokan oppilaalla on ollut mahdollisuus valita yhden vuosiviikkotunnin (1h/viikko) kestoinen valinnaisaine.
Valinnat tehtiin keväällä. Valinnaisainetunti on kaikilla 5 -6 luokkalaisilla yhtä aikaa, torstaina klo 12.45 alkava tunti.
Tiettyä ainetta ei voi valita kuin kerran.

Tulevana syksynä toteutetaan seuraavat valinnaisaineet: hikiliikunta, koodaus, kotitalous, nykytanssi, yrittäjyys sekä metsästys, kalastus ja riistanhoito

Valinnaisaineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisaineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisaineiden tulee edistää perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Syventävät valinnaisaineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaisaineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisaineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä.

Valinnaisaineissa oppilaat pääsevät tekemään heitä kiinnostavia asioita ja oppivat tekemisen kautta. Valinnaisaineiden tavoitteena on kehittää oppilaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä antaa oppilaille onnistumisen kokemuksia. Saman valinnaisaineen voi valita vain yhden kerran.

Valinnaisaineet arvioidaan suoritusmerkinnällä merkinnällä (S).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä